Hva er anatocism?

Når vi ber om et lån, må vi være klar over hvilke konsekvenser det kan komme. Deretter skal vi kommentere et konsept knyttet til lån.

Den såkalte anatocismen refererer til handlingen med å samle interessene til sen interesse som har sitt utspring ved ikke å ha betalt et lån. Lån, når vi blir bedt om det, ber oss om å betale månedlige avdrag (eller avhengig av hvordan vi har etablert det), som på den ene siden er en del av beløpet som skal tilbakebetales for den lånte kapitalen og på den andre siden rentene som genereres av en periode er gått.

Av denne grunn, når en person ikke betaler avdraget for en viss periode, må beløpet som er blitt ubetalt, legges til kapitalen som er lånt ut og blir en del av totalen som må betales. Fra denne nye summen må den nye renten beregnes.

For å regulere dette sier den spanske borgerloven i sin artikkel 1109 at lForfalte interesser påløper juridisk interesse siden de blir hevdet juridisk, selv om forpliktelsen har vært stille på dette punktet. Handelskoden (art. 317) indikerer imidlertid at det er forbudt å samle renter på renter.

Selv om dette er tilfelle, hvis partene i ettertid har bestemt at disse interessene kan være kapitalisere (bli en del av totalen), må det ha blitt gjort kjent i kontrakten at den ble signert i forhold til lånet.

Det er også viktig at vi skiller mellom interesser avledet fra låne i seg selv av misligholdsrenten som senere blir avtalt (og under kontrakt) når hele eller deler av rentebetalingsplikten og retur av det totale lånet brytes.