Hva er ekstern gjeld?

Ekstern gjeld er hvor mye penger et land skylder kreditorer i andre land, det være seg selskaper, banker eller institusjoner. Den består av offentlig gjeld og privat gjeld. Den første refererer til gjeld som staten og institusjonene har inngått, mens den private skal påtas av selskaper og husholdninger.

Blant de viktigste kreditorer I utlandet er det finansielle enheter, regjeringer i andre land eller internasjonale organisasjoner med finansieringskapasitet som Det internasjonale pengefondet.

Ekstern gjeld har alltid skapt nok problemer for mange økonomier. Stort sett fordi staten som skylder mye penger vil få renteutgiftene til å skyte i været, og dermed generere en kvelning i økonomien. I tillegg, med for stor gjeld, vil landene finne kranen på péstamos utenfor, da ingen vil tørre å låne dem penger.

Hvorfor er det gjeld?

Det er flere grunner som kan forklare utenlandsgjelden til et territorium:

  • Behovet for å ha midler til å gjennomføre investeringer i infrastruktur. Det er vanlig at land ber om penger til bygging av broer, tunneler, veier eller jernbaner for å forbedre innbyggernes velvære.
  • For gjenoppbygging av et territorium etter en naturlig katastrofe som et jordskjelv, brann eller orkan.
  • Dårlig ledelse av offentlige og private organisasjoner, som har brukt ressursene sine på ulønnsomme prosjekter.

Ekstern gjeld vil ha en positiv effekt når den tjener til å garantere større trivsel og utvikling. Imidlertid vil effektene være katastrofale når det skyldes dårlig forvaltning, siden de i tillegg til gjeldene må møte renter. For noen utviklingsland hemmes deres evne til fremgang av den betydelige mengden penger de disponerer fra budsjettet til å betale renter på statsgjelden, som ber noen organisasjoner om å kreve kansellering av den. .