Nettoinntekt etter skatt (NIAT)

Netto inntekt etter skatt (NIAT) er et begrep som brukes i corporate finance for å referere til et selskaps nettoinntekt etter at alle skatter er betalt. Dette tallet er viktig fordi det gir et klart bilde av en bedrifts lønnsomhet etter at skatter er tatt i betraktning.

Et selskaps nettoinntekt er dets totale inntekter minus dets totale utgifter. Skatter er typisk en av en bedrifts største utgifter, så nettoinntekt etter skatt gir et mer nøyaktig bilde av lønnsomheten enn nettoinntekt før skatt.

Det er viktig å merke seg at NIAT er et mål på lønnsomhet etter skatt, ikke et mål på kontantstrøm. Et selskap kan være lønnsomt etter skatt, men fortsatt ha negativ kontantstrøm hvis utgiftene overstiger inntektene. Hva er et annet navn for nettoinntekt? Det andre navnet på nettoinntekt er "netto fortjeneste." Er nettoinntekt det samme som inntekt? Nei, nettoinntekt er ikke det samme som inntekt. Inntekter er den totale mengden penger som et selskap bringer inn i løpet av en viss tidsperiode, mens nettoinntekt er selskapets totale overskudd for den samme tidsperioden. Hvilket av følgende begreper er definert som inntekt etter fradrag? Begrepet «nettoinntekt» er definert som inntekt etter fradrag. Hva er EBIT i balansen? EBIT står for resultat før renter og skatter. Det er et mål på en bedrifts lønnsomhet som ekskluderer renter og skatter. EBIT blir også noen ganger referert til som driftsinntekt eller driftsresultat.

Er justert bruttoinntekt etter skatt?

Nei, justert bruttoinntekt (AGI) er ikke etter skatt. AGI er din totale inntekt fra alle kilder før skatt. Så hvis du har en jobb og tjener $50 000 per år, vil AGI-en din være $50 000. Deretter ville du betale skatt på den inntekten, noe som ville redusere AGI.