Hvordan beregne inntekter før renter og skatter (EBIT)

Hvordan beregne EBIT (inntekt før renter og skatter) Hvordan finner du EBIT på regnskap? På et selskaps resultatregnskap finner du EBIT nederst, etter at alle utgifter er trukket fra inntektene. Hvordan beregner du resultat før skatt på en balanse? For å beregne resultat før skatt (PBT), må du ta den totale inntekten og trekke fra de totale utgiftene som påløper i perioden. Dette vil gi deg driftsresultatet eller -tapet. Derfra må du legge til/trekke fra eventuelle ikke-driftsinntekter/utgifter. Til slutt vil du ta skattekostnaden og trekke den fra driftsresultatet/-underskuddet + ikke-driftsinntekter/-kostnader for å få PBT.

Hvordan beregnes skatt på en resultatregnskap? Skatteberegningen på en resultatregnskap avhenger av selskapets skatteklasse og skattelovene i landet hvor selskapet er lokalisert. Resultatregnskapet vil typisk vise den totale inntekten for selskapet før skatt, og vil deretter vise beløpet for skyldig skatt. De skyldige skattene vil være basert på selskapets skatteklasse og skattelovene i landet der selskapet er lokalisert.

Hvordan beregner du inntekt etter renter og skatt?

For å beregne resultat etter renter og skatt, må du ta nettoinntektstallet fra resultatregnskapet og justere det for eventuelle rente- og skattekostnader som påløper.

Forutsatt at nettoinntektstallet er etter at alle rente- og skattekostnader er trukket fra, kan du ganske enkelt legge tilbake eventuelle rentekostnader og trekke fra eventuelle skattekostnader for å få inntekt etter renter og skatt.

For eksempel, hvis nettoinntekten er $10 000 og rentekostnaden er $1000, vil inntekten etter renter og skatter være $9 000. Tilsvarende, hvis nettoinntekten er $10 000 og skattekostnaden er $2000, vil inntekten etter renter og skatter være $8000.

Hvordan beregner du resultat før skatt etter skatt resultat?

Resultat før skatt (PBT) beregnes ved å trekke et selskaps totale utgifter fra dets totale inntekter. Skatt er imidlertid ikke regnskapsført i denne ligningen.

For å beregne After Tax Profit (ATP) må PBT først multipliseres med selskapets skattesats. Dette vil gi det totale beløpet for skyldig skatt. Deretter må dette totale skattebeløpet trekkes fra PBT for å få ATP.

La oss for eksempel si at et selskap har $1000 i totale inntekter og $800 i totale utgifter. Dette vil gi selskapet en PBT på $200. Hvis selskapets skattesats er 20 %, vil det totale skyldige skattebeløpet være $40 ($200 x 0,20). Å trekke $40 fra $200 ville gi selskapet en ATP på $160.