Arbeidskapital Omsetningsforhold: Betydning, formel, eksempel

Arbeidskapitalomsetningsforhold: Betydning, formel, eksempel Er arbeidskapital en eiendel? Ja, arbeidskapital er en ressurs. Arbeidskapital er definert som differansen mellom et selskaps omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Dette tallet representerer ressursene som et selskap har tilgjengelig for å generere inntekter og oppfylle sine kortsiktige forpliktelser. Omløpsmidler inkluderer kontanter, kundefordringer, varelager og andre likvide eiendeler. Kortsiktig gjeld omfatter … Les mer

Nettoinntekt etter skatt (NIAT)

Netto inntekt etter skatt (NIAT) er et begrep som brukes i corporate finance for å referere til et selskaps nettoinntekt etter at alle skatter er betalt. Dette tallet er viktig fordi det gir et klart bilde av en bedrifts lønnsomhet etter at skatter er tatt i betraktning. Et selskaps nettoinntekt er dets totale inntekter minus … Les mer