Maquiladora

En maquiladora er en type utenrikshandelssone (FTZ) hvor varer kan importeres til et land tollfritt og deretter settes sammen, behandles eller produseres før de eksporteres ut igjen. Begrepet brukes oftest i referanse til Mexico, der maquiladoras ofte brukes til å produsere varer for eksport til USA.

I en maquiladora-ordning vil et selskap sette opp en fabrikk i et fremmed land i nærheten av markedet hvor varene skal selges. Selskapet vil da importere råvarer og komponenter avgiftsfritt, montere eller bearbeide dem til ferdige produkter, og eksportere dem tilbake til hjemmemarkedet. Hovedfordelen med denne ordningen er at den lar bedrifter unngå å betale toll på importerte materialer og komponenter, samt på de ferdige produktene som eksporteres.

Maquiladoras kan finnes i en rekke forskjellige land, men de er mest vanlige i Mexico, Kina og noen få andre land i Asia og Latin-Amerika.

Er maquiladoras underlagt toll?

Maquiladoras er underlagt toll når de importerer varer til USA. USA innfører toll på importerte varer for å beskytte innenlandsk industri mot utenlandsk konkurranse. Tollsatsene gjør importerte varer dyrere, noe som gir innenlandske produsenter en fordel i markedet. Maquiladoras er også underlagt toll når de eksporterer varer fra USA. USA innfører toll på eksporterte varer for å oppmuntre fremmede land til å kjøpe amerikanske produkter. Tollsatsene gjør amerikanske produkter dyrere, noe som gjør dem mindre konkurransedyktige på det globale markedet.

Hva er maquiladoras quizlet?

En maquiladora er et utenlandsk eid monteringsanlegg som opererer i et utviklingsland. Produktene som settes sammen på maquiladoras eksporteres vanligvis til landet til morselskapet. I mange tilfeller importeres også råvarene som brukes i monteringsprosessen fra morselskapets hjemland.

Begrepet "maquiladora" er mest brukt i referanse til monteringsanlegg som opererer i Mexico, nær grensen til USA. Imidlertid kan begrepet også brukes for å referere til planter i andre utviklingsland, som Kina og India.

Hva er et eksempel på eksportbehandlingssoner?

Eksportbehandlingssoner (EPZ) er spesielle økonomiske soner der produksjonsbedrifter kan eksportere produktene sine uten å måtte betale visse tollsatser eller avgifter. Disse sonene er vanligvis plassert i nærheten av havner eller andre transportknutepunkter, og tilbyr ofte andre fordeler som lavere lønnskostnader og avslappede miljøbestemmelser.

En av de mest kjente EPZene er Shenzhen Special Economic Zone i Kina, som ble etablert i 1980. I dag er Shenzhen SEZ hjemsted for over 12 000 produksjonsbedrifter, og har bidratt til å transformere byen Shenzhen fra en liten fiskerlandsby til en stor metropol.

Hva er maquiladoras og hva eksporterer de?

En maquiladora er en fabrikk som ligger i et fremmed land, men som eies av et selskap fra et annet land. Disse fabrikkene eksporterer produktene sine tilbake til hjemlandet til eierselskapet. Begrepet "maquiladora" brukes oftest for å referere til fabrikker i Mexico som eies av amerikanske selskaper.

Maquiladoras spiller en viktig rolle i den meksikanske økonomien, og gir jobb til mange arbeidere. De bidrar også til å redusere varekostnadene for forbrukere i USA og andre land hvor produktene selges.

Det er imidlertid noen kritikk av maquiladoras. Noen sier at de tar bort jobber fra arbeidere i USA og andre utviklede land. De hevder også at arbeidsforholdene i maquiladoras ofte er dårlige, og at miljøpåvirkningen fra disse fabrikkene kan være betydelig. Hvorfor regnes en maquiladora som en eksportbehandlingssone? En maquiladora regnes som en eksportforedlingssone fordi det er en spesiell økonomisk sone hvor det etableres fabrikker med det formål å produsere varer for eksport. Disse sonene er vanligvis lokalisert i utviklingsland og tilbyr en rekke fordeler til selskaper som lokaliserer seg der, inkludert lavere lønnskostnader, lavere skatter og færre reguleringer.