Ladder Option

Stigealternativer er en type eksotiske alternativer som tilbyr en unik utbetalingsstruktur. Stigealternativer er også kjent som "double no touch"-alternativer.

Med et stigealternativ har traderen potensial til å gi høy avkastning, men bare hvis den underliggende aktivaprisen ikke berører noen av de to forhåndsbestemte prisnivåene (kjent som "rungs") i løpet av opsjonens levetid . Hvis aktivaprisen berører en av trinnene, utløper opsjonen verdiløs.

Ladder-alternativer brukes vanligvis av erfarne tradere som har en god forståelse av den underliggende eiendelen og markedsforholdene. Disse alternativene passer ikke for nybegynnere eller for investorer som er risikovillige. Hva er et annet navn for stige? En stige er et verktøy som brukes til å klatre opp eller ned. Det er også kjent som en trinnstige eller en trapp.

Hva er en sommerfuglhandel?

En sommerfuglhandel er en handelsstrategi med begrenset risiko og begrenset belønning som brukes når traderen tror at prisen på den underliggende eiendelen ikke vil bevege seg mye ved utløp.

Handelen er konstruert ved å kjøpe og selge opsjoner til forskjellige innløsningspriser, med målet å tjene penger når den underliggende aktivaprisen utløper til den midterste innløsningskursen.

Risikoen i en sommerfuglhandel er begrenset til forskjellen i innløsningsprisene på opsjonskontraktene som kjøpes, og belønningen er også begrenset til det samme beløpet.

Denne typen handel kan brukes i alle markeder og med hvilken som helst tidsramme, men er mest brukt i aksjemarkedet med månedlige utløpsdatoer for opsjoner.

Hva er bedre debet- eller kredittspredning?

Det er ikke noe definitivt svar på dette spørsmålet, da det avhenger av en rekke faktorer, inkludert investeringsmålene dine, risikotoleransen din og din generelle økonomiske situasjon. Generelt har imidlertid kredittspreader en tendens til å være mindre risikable enn debetspreader, og de kan gi en høyere potensiell avkastning.

Hvis du er ny på opsjonshandel, eller hvis du har en begrenset mengde kapital å investere, kan debetspreader være et bedre valg for deg. Dette er fordi de krever mindre kapital for å starte, og de tilbyr begrenset nedsiderisiko.

På den annen side, hvis du er mer erfaren og har en større mengde kapital å investere, kan kredittspreader være et bedre valg. Dette er fordi de tilbyr potensialet for høyere avkastning, samtidig som de gir begrenset nedsiderisiko.

Til syvende og sist er den beste måten å bestemme hvilken type spredning som er riktig for deg å konsultere med en finansiell rådgiver eller en erfaren opsjonshandler. De vil være i stand til å hjelpe deg med å vurdere dine mål, risikotoleranse og økonomiske situasjon, og deretter anbefale den beste handlingen for deg.

Hva er stigekjøp?

Stigekjøp er en opsjonshandelsstrategi som innebærer å kjøpe flere opsjonskontrakter til forskjellige innløsningspriser, med mål om å tjene på forskjellen i prisen på kontraktene.

Strategien brukes ofte når en trader er bullish på en aksje, men er usikker på hvor prisen vil gå. Ved å kjøpe flere kontrakter til forskjellige innløsningspriser, kan traderen tjene på at aksjekursen beveger seg i begge retninger.

Stigekjøp kan være en risikabel strategi, ettersom det innebærer å kjøpe opsjonskontrakter som er ute av pengene. Det betyr at det er større sjanse for at kontraktene utløper verdiløse.

Risikoen kan dempes noe ved å bruke stop-loss ordre, som vil begrense tapene dersom aksjekursen beveger seg i feil retning.

Stigekjøp er en relativt avansert alternativhandelsstrategi, og er ikke egnet for nybegynnere.

Kan obligasjonsstiger tape penger?

Når investorer kjøper obligasjoner, låner de ut penger til utstederen i bytte mot periodiske rentebetalinger og eventuell retur av hovedstolen.

Begrepet "stige" brukes for å beskrive en obligasjonsportefølje hvor forfallsdatoene til obligasjonene er jevnt fordelt. Denne strategien brukes ofte av investorer som ønsker å motta regelmessige inntekter fra obligasjonene sine samtidig som de minimerer risikoen for å tape penger hvis rentene stiger.

Det er imidlertid mulig for en obligasjonsstige å tape penger dersom rentene på obligasjonene i stigen stiger raskere enn renten på nye obligasjoner som utstedes. Dette skjer vanligvis når det er en økning i inflasjonen eller når utstederens kredittverdighet forverres.

Investorer kan beskytte seg mot denne risikoen ved å rangere sine obligasjoner med forskjellig løpetid eller ved å investere i obligasjoner med flytende rente.