Greenshoe Option

En greenshoe-opsjon er en opsjon som lar garantisten for en børsnotering (IPO) kjøpe ytterligere aksjer fra utstederen til samme pris som børsnoteringen hvis etterspørselen etter aksjene er høyere enn forventet. Greenshoe-opsjonen kan utøves av forsikringsgiveren når som helst i løpet av opsjonens levetid, inntil maksimalt 15 dager etter børsnoteringen.

Greenshoe-alternativet er oppkalt etter det første selskapet som brukte det, Green shoe Manufacturing Company, som ble grunnlagt i 1887.

​​Hva betyr begrepet underwriting?

Underwriting er prosessen med å utstede og selge verdipapirer til publikum. Investeringsbanker fungerer vanligvis som garantister for børsnoteringer. De samarbeider med det utstedende selskapet for å bestemme den beste prisen for aksjene og deretter selge dem til investorer.

Begrepet underwriting kan også referere til forsikringsdekningen som et selskap kjøper for å beskytte seg mot økonomiske tap. Denne typen underwriting brukes ofte i boliglånsbransjen for å beskytte långivere mot låntakere som misligholder sine lån.

Taper garantister penger på børsnotering?

Nei, forsikringsgivere taper ikke penger på børsnoteringer. Faktisk gir de vanligvis en ryddig fortjeneste. Slik fungerer det:

Underwriters er investeringsbanker som hjelper selskaper å skaffe penger ved å utstede og selge verdipapirer. Når et selskap blir børsnotert via en børsnotering, hjelper garantistene dem med å bestemme tilbudsprisen, og deretter kjøper de aksjene fra selskapet og selger dem til investorer.

Garanterne tjener penger på spreaden, som er forskjellen mellom prisen de betaler for aksjene og prisen de selger dem til investorer. De tjener også et gebyr for tjenestene sine.

Så kort sagt, nei, forsikringsgivere taper ikke penger på børsnoteringer. Hva er prisbånd i IPO? I en børsnotering er prisbåndet området der investorer kan by på aksjer. Prisbåndet settes vanligvis av investeringsbanken som administrerer salget i samråd med selskapet. Prisbåndet kunngjøres vanligvis noen dager før selve salget.

Hva er alternativet omvendt greenshoe?

Den omvendte greenshoe-opsjonen er en bestemmelse i en IPO-garantiavtale som lar garantistene kjøpe ytterligere aksjer (opptil et spesifisert beløp) fra utstederen til tilbudsprisen hvis etterspørselen etter aksjene er høyere enn forventet. Dette gjør at forsikringsgiverne kan stabilisere prisen på aksjene i annenhåndsmarkedet og forhindre en kraftig nedgang i prisen på aksjene umiddelbart etter børsnoteringen.

Hva er en ankerinvestor?

Ankerinvestorer er institusjonelle investorer som forplikter seg til å investere en stor sum penger i et selskap på tidspunktet for dets første offentlige tilbud (IPO). Tilstedeværelsen av ankerinvestorer blir ofte sett på som en tillitserklæring til et selskap og kan bidra til å tiltrekke seg andre investorer.

Ankerinvestorer mottar vanligvis en rabatt på prisen på aksjene de kjøper, og kan også få visse privilegier, for eksempel å kunne kjøpe ytterligere aksjer (kjent som en greenshoe-opsjon) hvis børsnoteringen er overtegnet.