Limited Partner

Kommandittpartner er en person eller enhet som forplikter kapital til et interessentskap, men som ikke tar del i den daglige ledelsen av interessentskapets virksomhet. Kommandittpartnerens ansvar er begrenset til investeringsbeløpet, og de er ikke ansvarlige for eventuelle gjeld eller forpliktelser i partnerskapet. Kommandittpartnere mottar typisk en prosentandel av partnerskapets overskudd, men de har ikke noe å si om hvordan partnerskapet drives.

Hvorfor begrenses partnere betegnes som sådan? Et kommandittselskap er en type forretningsenhet der det er to typer partnere: generelle partnere og kommandittpartnere. Generelle partnere er ansvarlige for å administrere den daglige driften av virksomheten og er ansvarlige for dens gjeld og forpliktelser. Begrensede partnere er kun ansvarlige for beløpet de har investert i virksomheten og er ikke involvert i forvaltningen av den.

Hva er de 4 typene forretningsstrukturer?

1. Partnerskap
2. Kommandittselskap
3. Selskap
4. Selskap med begrenset ansvar

Hva menes med begrepet kommandittselskap?

Et kommandittselskap er en forretningsstruktur der en eller flere partnere (kompaniene) styrer selskapet og er ansvarlige for dets gjeld, mens andre partnere (kommandittene) investerer penger i virksomheten og ikke er ansvarlig for gjelden. Kommandittpartnernes ansvar er begrenset til deres investering i virksomheten.

Er et kommandittselskap et aksjeselskap?

Et kommandittselskap er en bestemt type partnerskap som har både komplementære og kommandittselskaper. Kommandittpartnere har begrenset ansvar, det vil si at de kun er ansvarlige for gjelden til partnerskapet opp til beløpet de har investert. Generelle partnere har på sin side fullt ansvar, noe som betyr at de er ansvarlige for all gjelden til partnerskapet.

Hva er forskjellen mellom LP og LLP?

Et kommandittselskap (LP) er en forretningsstruktur der to eller flere partnere bidrar med kapital til virksomheten, men kun én partner (komplementæren) er ansvarlig for virksomhetens gjeld og forpliktelser. De øvrige partnerne (kommandittene) er ikke personlig ansvarlig for gjeld og forpliktelser til virksomheten.

Et aksjeselskap med begrenset ansvar (LLP) er en forretningsstruktur der alle partnerne er ansvarlige for gjeld og forpliktelser til virksomheten. Hver partners ansvar er imidlertid begrenset til mengden kapital de har bidratt med til virksomheten.