ISIN-nummer: Hva det er, hvordan du bruker det, og hvorfor det er viktig

Hva er et ISIN-nummer?

ISIN-numre er identifikasjonsnumre som er tilordnet verdipapirer. De brukes til å lette handel med verdipapirer på internasjonale markeder.

Hva er forskjellen mellom ISIN og SEDOL?

En ISIN er en unik, alfanumerisk identifikator tildelt verdipapirer som handles på internasjonale børser. Strukturen til et ISIN er definert av ISO 6166.

En SEDOL er en unik, alfanumerisk identifikator tildelt verdipapirer som handles på London Stock Exchange. Strukturen til en SEDOL er definert av London Stock Exchange.

Når kan du søke om ISIN?

For å søke om ISIN må du først være registrert medlem av et internasjonalt verdipapirmarked. For eksempel Frankfurt-børsen, New York-børsen eller London-børsen. Det er over 100 internasjonale verdipapirmarkeder som er registrert hos International Organization of Securities Commissions (IOSCO). Hvert av disse markedene har sin egen prosess og krav for å bli et registrert medlem.

Det andre kravet er at du må opptre som mellommann i verdipapirmarkedet. Dette betyr at du må være megler, forhandler, investeringsrådgiver eller en annen type profesjonell som er involvert i kjøp og salg av verdipapirer.

Det tredje kravet er at du må ha minimum 1 million dollar i eiendeler under forvaltning.

Hvis du oppfyller alle disse kravene, kan du kontakte det internasjonale verdipapirmarkedet du er registrert i og be om en søknad om ISIN. Har private selskaper ISIN? Ja, private selskaper kan ha en ISIN. De er imidlertid ikke pålagt å ha en.

Hvordan søker jeg om et ISIN?

Hvis du ønsker å søke om ISIN, må du først kontakte et nasjonalt nummereringsbyrå (NNA).

Det finnes dusinvis av NNA-er rundt om i verden, og hver enkelt er ansvarlig for å tildele ISIN-er i sine respektive land. For en liste over NNA-er, se: http://www.isin.net/resources/nnas/

Når du kontakter en NNA, vil du bli bedt om å oppgi visse opplysninger om sikkerheten du ønsker å få en ER I. Denne informasjonen vil variere fra NNA til NNA, men vil typisk omfatte:
- Navn og adresse til utsteder
- En beskrivelse av verdipapiret
- Type verdipapir
- Valutaen
- Forfallsdatoen (hvis aktuelt)
- Renten (hvis aktuelt)
- Kupongtypen (hvis aktuelt)
- Utstedelseskursen

Etter at du har gitt den nødvendige informasjonen til NNA, vil de tildele en ISIN til din sikkerhet og gi deg et sertifikat som bekrefter ISIN og andre viktige detaljer. HVEM utsteder ISIN-kode? Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen (ISO) utsteder ISIN-koden (International Securities Identification Number). Koden er en 12-sifret alfanumerisk identifikator som brukes til å identifisere et verdipapir unikt.