ISIN-nummer: Hva det er, hvordan du bruker det, og hvorfor det er viktig

Hva er et ISIN-nummer? ISIN-numre er identifikasjonsnumre som er tilordnet verdipapirer. De brukes til å lette handel med verdipapirer på internasjonale markeder. Hva er forskjellen mellom ISIN og SEDOL? En ISIN er en unik, alfanumerisk identifikator tildelt verdipapirer som handles på internasjonale børser. Strukturen til et ISIN er definert av ISO 6166. En SEDOL er … Les mer