Hva er en handelsstopp?

Definisjon, hvordan det fungerer og årsaker. Hva er et handelsstopp?

En handelsstans er en midlertidig stans av handel med et verdipapir eller verdipapirer. Handelsstopp blir vanligvis pålagt av en børs for å tillate et ryddig marked, eller for å gi mulighet for spredning av viktige nyheter om et verdipapir. Handelsstopp kan også pålegges av SEC for å forhindre manipulasjon eller for å beskytte investorer. Hvem bestemmer seg for å stoppe en aksje? Beslutningen om å stoppe en aksje tas vanligvis av børsen som aksjen handles på, i samråd med selskapet hvis aksje det er. Beslutningen er vanligvis basert på en slags hendelse som har skjedd som gjør det vanskelig eller umulig å prise aksjen nøyaktig. For eksempel, hvis det er et plutselig og stort fall i prisen på en aksje, kan børsen stoppe handelen for å gi markedet tid til å tilpasse seg og for investorer å fordøye nyhetene.

Er en handelsstopp en god ting?

Det er et par ting du bør vurdere når du tenker på om en handelsstopp er en god ting eller ikke. Først er det viktig å forstå hva en handelsstopp faktisk er. En handelsstopp er en midlertidig stans av handel med et verdipapir på en børs. Dette kan skje av en rekke årsaker, inkludert hvis det er en ordreubalanse, hvis det er nyheter som potensielt kan påvirke prisen på verdipapiret, eller hvis det er et teknisk problem med børsen.

En ting å huske på er at handelsstopp vanligvis ikke implementeres på veldig lenge. Så hvis du er midt i en handel når en stans blir kalt, er det sannsynlig at handelen bare blir forsinket i en kort periode. I noen tilfeller kan du til og med kansellere handelen din helt.

En annen ting å vurdere er at handelsstopp noen ganger kan brukes som et verktøy for å manipulere markedet. For eksempel, hvis det er nyheter som sannsynligvis vil påvirke prisen på et verdipapir, kan børsen stoppe handelen med det verdipapiret for å gi alle en sjanse til å fordøye nyhetene og ta en informert beslutning om hva de skal gjøre videre. Dette kan skape en situasjon der prisen på verdipapiret er kunstig oppblåst eller deflatert, noe som ikke er bra for alle involverte.

Totalt sett kan handelsstopp være en god ting eller en dårlig ting, avhengig av situasjonen. Hvis du er midt i en handel, er det sannsynlig at stansen bare vil føre til en forsinkelse. Men hvis du prøver å ta en avgjørelse om hvorvidt du skal kjøpe eller selge et verdipapir, kan en handelsstopp gi deg litt ekstra tid til å ta den avgjørelsen. Bare vær oppmerksom på at handelsstopp også kan brukes til å manipulere markedet, så du bør alltid være informert om hvorfor en stans har blitt kalt før du tar noen avgjørelser.

Hvordan ber du om en handelsstans?

En handelsstans blir vanligvis bedt om av selskapet hvis aksjer blir handlet. Selskapet kan be om stans i handelen for å publisere nyheter som potensielt kan påvirke aksjekursen. Selskapet kan også be om stans i handelen for å gi selskapet tid til å kjøpe tilbake egne aksjer.

Selskapet som ber om handelsstans må sende en forespørsel til børsen hvor aksjen handles. Børsen vil da avgjøre om handelen i aksjen skal stoppes eller ikke. Hvis børsen bestemmer seg for å stoppe handel, vil den vanligvis gjøre det i en periode på én time.

Kan du selge under stans?

En handelsstopp er en midlertidig stans av handel med et verdipapir eller verdipapirer. Begrepet brukes oftest i referanse til en stans i aksjemarkedet. Et handelsstopp kan pålegges av en børs for å tillate et ryddig marked i en periode med ekstrem volatilitet, eller for å gi tid til formidling av viktige nyheter som kan ha en betydelig effekt på prisen på verdipapiret.

Det er to typer handelsstopp:

1. En frivillig stans, som initieres av selskapet hvis verdipapir handler. Denne typen stans pålegges vanligvis for å la selskapet kunngjøre vesentlige nyheter som kan ha en betydelig innvirkning på prisen på verdipapiret.

2. En ufrivillig stans, som pålegges av børsen ved handel med et verdipapir. Denne typen stopp er vanligvis pålagt for å tillate et ryddig marked i en periode med ekstrem volatilitet.

Under en handelsstans stoppes all handel i verdipapiret. Dette inkluderer både kjøp og salg.

Hvis du har en ordre om å kjøpe eller selge et verdipapir som stoppes, vil ordren din forbli åpen og vil bli utført når handelen gjenopptas. Du vil imidlertid ikke kunne kansellere eller endre bestillingen din under handelsstoppen. Hva er en T12 handelsstopp? En T12 handelsstopp er en midlertidig stans av handel med en aksje. Det pålegges vanligvis av børsen som aksjen handles på, for å tillate et ryddig marked og for å gi investorer tid til å vurdere en potensielt vesentlig hendelse som har skjedd med hensyn til aksjen.En T12-handelsstans kan også pålegges av SEC under visse omstendigheter.