Eiendomsutbyttedefinisjon

Et eiendomsutbytte er en type utbytte som utbetales i form av eiendom, i stedet for kontanter. Dette kan være alt fra fast eiendom til aksjer i et annet selskap. Eiendomsutbytte er mindre vanlig enn kontantutbytte, men det kan være en nyttig måte for selskaper å dele ut sine eiendeler til aksjonærene uten å måtte selge dem. Hva er synonymet til utbytte? Et utbytte er en fordeling av et selskaps inntjening til aksjonærene. Synonymet for utbytte ville være "utdeling."

Er utbytte eiendeler gjeld eller egenkapital?

Utbytte er betalinger som et selskap betaler til sine aksjonærer.

Utbytte er ikke eiendeler eller forpliktelser, men de er snarere en fordeling av et selskaps inntjening til aksjonærene.

Utbytte utbetales av et selskaps inntjening, og anses derfor som egenkapital. Er utbytte en kapitalformue? Et utbytte er en kapitalformue hvis utbyttet utbetales i aksjer. Dersom utbyttet utbetales i kontanter, er det ikke en kapitalformue.

Hva er forskjellen mellom utbytte og fortjeneste? Hovedforskjellen mellom utbytte og overskudd er at utbytte er en fordeling av et selskaps inntjening til aksjonærene, mens overskudd er selskapets totale inntjening. Mens begge er viktige for aksjonærene, er utbytte ofte den viktigste av de to fordi de gir en direkte avkastning på investeringen.

Hva er utbytteformelen?

Utbytteformelen brukes til å beregne hvor mye penger et selskap betaler ut til aksjonærene i form av utbytte. Denne formelen tar hensyn til antall aksjer som et selskap har utestående, samt selskapets utbytteutbetalingsforhold.

Utbytteformelen er:

Utbytte per aksje = (utbytteandel * Nettoinntekt) / Antall utestående aksjer

Hvor:

Utbytteforhold = Utbetalt utbytte / Nettoinntekt

Nettoinntekt = Inntekter - Utgifter

Antall utestående aksjer = Totalt antall aksjer som et selskap har utstedt

La oss for eksempel si at et selskap har et utbytte på 30 % , og nettoinntekten er 1 million dollar. Dette selskapet har også 1 million utestående aksjer. Ved å bruke utbytteformelen kan vi beregne utbytte per aksje som følger:

Utbytte per aksje = (30 % * $1 million) / 1 million

Utbytte per aksje = $0,30