Innløsningsrett Definisjon

Innløsningsretten er den juridiske retten til en huseier til å kreve tilbake boligen sin fra tvangsutlegg. Denne retten er vanligvis bare tilgjengelig i løpet av pre-foreclosure-perioden, og lar huseieren innløse eiendommen ved å betale den utestående boliglånssaldoen i sin helhet. Når tvangsprosessen har startet, er innløsningsretten vanligvis tapt.

Hvilket av følgende gjelder for innløsningsretten for pantelån?

Innløsningsretten er en lovlig rett for låntakeren til å betale tilbake boliglånet og innløse eiendommen fra långiver. Denne retten gis typisk låntakeren i panteavtalen. Hvis låntakeren misligholder boliglånet, kan långiveren tvangsutlegge eiendommen, men låntakeren har fortsatt rett til å innløse eiendommen ved å betale ned på boliglånet. Hvordan kan innløsningsrett og tvangsrett utøves? Løsningsretten er retten for en huseier til å kjøpe tilbake boligen sin etter at den er solgt ved tvangssalg. Utelukkingsretten er retten til en långiver til å selge en bolig for å få tilbake det skyldige beløpet på boliglånet.

Når kan du utøve innløsningsretten?

Under de fleste omstendigheter kan du utøve innløsningsretten din når som helst før tvangssalget er fullført. Retten din til å innløse kan imidlertid være begrenset eller til og med eliminert hvis du har signert en fraskrivelses- eller avslutningsskjøte. I noen stater kan retten til å innløse også være begrenset hvis du har begjært konkurs. Hvis du er usikker på din rett til å løse inn, bør du konsultere en advokat.

Er egenkapital ved innløsning en ren egenkapital? Nei, egenkapital ved innløsning er ikke bare egenkapital. Det er en rett som en huseier har til å innløse eiendommen sin fra et tvangssalg. Denne retten tillater huseier å tilbakebetale beløpet på boliglånet som er skyldig, pluss eventuelle tilhørende gebyrer og kostnader, frem til datoen for tvangssalget. Hvis huseieren er i stand til å gjøre dette, kan de beholde hjemmet sitt.

Hva er forskjellen mellom rettferdig rett til innløsning og egenkapital ved innløsning? «Billig rett til å innløse» er en låntakers rett til å tilbakebetale et lån, selv etter at et tvangssalg har skjedd. "Innløsningsegenkapitalen" er retten til en låntaker til å innløse en eiendom etter et tvangssalg, ved å betale beløpet for salgssummen pluss eventuelle tilleggsgebyrer og kostnader.