Innløsningsrett Definisjon

Innløsningsretten er den juridiske retten til en huseier til å kreve tilbake boligen sin fra tvangsutlegg. Denne retten er vanligvis bare tilgjengelig i løpet av pre-foreclosure-perioden, og lar huseieren innløse eiendommen ved å betale den utestående boliglånssaldoen i sin helhet. Når tvangsprosessen har startet, er innløsningsretten vanligvis tapt. Hvilket av følgende gjelder for innløsningsretten for … Les mer

Production Credit Association (PCA)

En Production Credit Association (PCA) er en finansinstitusjon som gir kreditt til bønder og ranchere. PCA er et kooperativ, eid av medlemmene, og styrt av et styre valgt av medlemskapet. PCA gir lån til kjøp av husdyr, fôr, frø, gjødsel, drivstoff og andre produksjons- og driftsutgifter. I tillegg tilbyr PCA finansielle tjenester som sjekkinnløsning, postanvisninger … Les mer