Hva er en ikke-forstyrrelsesklausul?

En ikke-forstyrrelsesklausul er en klausul i en kontrakt som sier at den ene parten ikke vil bli forstyrret eller avbrutt av den andre parten. Denne klausulen brukes ofte i leiekontrakter og andre kontrakter der den ene parten har en egeninteresse i eiendommen eller situasjonen og ikke ønsker å bli forstyrret av den andre parten.

Hva er en underordning Forstyrrelses- og advokatavtale?

En underordnings-, ikke-forstyrrelses- og fullmaktsavtale (SNDAA) er en kontrakt mellom en långiver og en leietaker i en kommersiell boliglånstransaksjon. Avtalen beskytter leietakers rettigheter i tilfelle eiendommen selges eller tvangsutlegges. Avtalen sier at leietakers leieavtale vil forbli i kraft og at leietaker ikke vil bli forstyrret av ny eier eller långiver. Avtalen krever også at leietaker stiller til den nye eieren eller utlåneren, noe som betyr at leietakeren godtar å anerkjenne den nye eieren eller utlåneren som rettmessig eier eller utleier.

Hva er en ikke-forstyrrelsesklausul i boliglån? En uforstyrrelsesklausul i boliglån er en klausul som beskytter en leietakers rettigheter til å forbli i eiendommen i tilfelle eiendommen blir solgt eller tvangsfestet. Klausulen gir leietaker rett til å fortsette å okkupere eiendommen for resten av leieperioden, selv om ny eier ønsker å kaste ut leietaker. Hva er et eksempel på en panthaverklausul? En panthaverklausul er en klausul i en panteavtale som gir långiver rett til å tømme eiendommen dersom låntaker misligholder lånet.

Hva er de tre typene klausuler som gir eksempler?

De tre typene klausuler i et boliglån er forfallsklausulen, akselerasjonsklausulen og ballongklausulen.

Forfallsklausulen sier at hele boliglånets saldo forfaller og skal betales dersom eiendommen selges.

Akselerasjonsklausulen sier at dersom låntaker misligholder lånet, kan långiver kreve hele saldoen utbetalt umiddelbart.

Ballongklausulen sier at låntaker skal betale tilbake hele boliglånssaldoen i sin helhet ved utløpet av låneperioden.

Hvorfor ville en långiver godta en underordningsavtale?

En underordningsavtale er en kontrakt mellom en långiver og en låntaker som gjør at långiver kan ta en underordnet posisjon til en annen långiver ved tvangsutlegg. Dette betyr at dersom eiendommen selges i et tvangssalg, vil inntektene først gå til utlåner i første posisjon, og deretter til långiver i andre posisjon. Låntakeren er vanligvis ikke involvert i denne avtalen.

Det er flere grunner til at en långiver kan godta en underordningsavtale. For det første lar det låntakeren ta opp et nytt lån på eiendommen uten å måtte betale ned det første lånet først. Dette kan være fordelaktig for låntakeren fordi det gir dem tilgang til ytterligere midler uten å måtte gå gjennom prosessen med å refinansiere det første lånet.

For det andre kan en etterstillingsavtale gi ytterligere sikkerhet til långiver ved tvangsutlegg. Hvis eiendommen selges i et tvangssalg, vil inntektene fra salget først gå til utlåner i første posisjon, og deretter til långiver i andre posisjon. Dette betyr at utlåner i andre posisjon fortsatt vil motta noe av provenyet selv om eiendommen selges for mindre enn den utestående saldoen på lånet.

For det tredje kan en underordningsavtale tillate utlåner å unngå en potensiell mangelsdom. En mangelsdom er en rettslig orden som krever at låntakeren betaler differansen mellom den utestående saldoen på lånet og beløpet for tvangssalget. Hvis eiendommen selges i et tvangssalg for mindre enn den utestående saldoen på lånet, vil låntakeren være ansvarlig for mangelen. Imidlertid, hvis utlåner er i den andre posisjonen, vil långiveren ikke være i stand til å forfølge en mangelsdom mot låntakeren fordi inntektene fra salget vil gå til långiveren i første posisjon først.

For det fjerde kan en underordningsavtale hjelpe utlåner til å beskytte sin interesse i eiendommen. Hvis låntakeren misligholder lånet, kan långiveren tvangsutlegge eiendommen og selge den for å betale tilbake