Hvordan variabel kostnad-pluss-prising fungerer

Variabel kostnad-pluss-prising er en prisstrategi der salgsprisen på et produkt eller en tjeneste er satt på et nivå som dekker de variable kostnadene ved produksjon pluss et ønsket nivå av fortjeneste. Ønsket fortjeneste kan settes som en prosentandel av de variable kostnadene, eller som et fast beløp.

Variabel kostnad pluss-prising brukes ofte når produksjonskostnadene ikke er godt kjent på forhånd, eller når det er stor konkurranse i markedet og bedrifter prøver å vinne markedsandeler. Hovedfordelen med denne prisstrategien er at det er relativt enkelt å beregne salgsprisen. Den største ulempen er at det kan føre til priser som er for lave eller for høye, avhengig av nøyaktigheten av estimatene for variable kostnader. Hvordan bestemmes prisen ved hjelp av pris-pluss-quizlet? I pris-pluss-priser beregner bedrifter den totale kostnaden for å produsere en vare eller levere en tjeneste, og legger deretter til en påslagsprosent på toppen av denne kostnaden for å bestemme den endelige prisen. Påslagsprosenten beregnes vanligvis basert på virksomhetens ønskede fortjenestemargin.

Hva er fordelen med pris-pluss-priser?

Det er noen fordeler med pris-pluss-prising:

1. Det er relativt enkelt å beregne, da du ganske enkelt tar kostnadene dine og legger en ønsket fortjenestemargin på toppen.
2. Det sikrer at du alltid vil tjene penger på hvert salg, siden prisene dine alltid vil være høyere enn kostnadene dine.
3. Det kan bidra til å holde prisene konkurransedyktige, siden du bare vil legge til en liten fortjenestemargin på toppen av kostnadene.

Totalt sett er pris-pluss-prising en enkel og effektiv prisstrategi som kan være et godt alternativ for bedrifter av alle størrelser.

Hva er en kritisk grunn for et selskap til å bruke kostnads-pluss-priser?

Det er flere grunner til at et selskap kan velge å bruke pris-pluss-prising. En kritisk grunn er å sikre at selskapet dekker sine kostnader og tjener penger. Ved å basere prisene på produksjonskostnadene kan bedriften være sikker på at den i det minste vil dekke kostnadene og tjene penger. Denne prisstrategien kan også brukes til å oppmuntre kunder til å kjøpe flere produkter eller tjenester, siden de vet at de er med på å dekke selskapets kostnader. I tillegg kan kostnads-pluss-priser brukes til å signalisere til kundene at selskapet leverer et produkt eller tjeneste av høy kvalitet, siden selskapet ikke prøver å kutte hjørner ved å spare på kostnadene.

Hva er de to vanlige formene for pris-pluss-prising?

De to vanlige formene for kostnad-pluss-prising er marginalkostnad og full kostnad. marginalkostnad refererer ganske enkelt til å ta kostnadene ved å produsere en enhet til av en vare eller tjeneste og legge til et påslag til denne kostnaden. full kostnad tar hensyn til alle de faste og variable kostnadene knyttet til å produsere en vare eller tjeneste, og legger deretter til en påslag til den totale kostnaden.

Hva betyr variable kostnader i forretningsmessige termer?

I næringslivet refererer variable kostnader til en kostnad som endres i forhold til mengden produksjon som produseres. For eksempel, hvis et selskap produserer 100 widgets, kan den variable kostnaden for å produsere hver widget være $1. Hvis selskapet produserer 200 widgets, kan den variable kostnaden være $0,75 per widget.

Variable kostnader er viktige for virksomheter fordi de kan hjelpe en bedrift til å bedre forstå kostnadene og hvordan de relaterer seg til produksjon. Denne informasjonen kan deretter brukes til å ta beslutninger om priser, produksjonsnivåer og andre faktorer.