Hvordan variabel kostnad-pluss-prising fungerer

Variabel kostnad-pluss-prising er en prisstrategi der salgsprisen på et produkt eller en tjeneste er satt på et nivå som dekker de variable kostnadene ved produksjon pluss et ønsket nivå av fortjeneste. Ønsket fortjeneste kan settes som en prosentandel av de variable kostnadene, eller som et fast beløp. Variabel kostnad pluss-prising brukes ofte når produksjonskostnadene ikke … Les mer