Hvordan høy-lav-metoden fungerer

Høy-lav-metoden er en av de mest grunnleggende teknikkene som brukes i kostnadsregnskap. Det innebærer ganske enkelt å finne de høyeste og laveste punktene i et gitt datasett, og bruke disse punktene til å beregne en kostnadsfunksjon. Denne teknikken brukes oftest når datapunkter ikke er jevnt fordelt, som ofte er tilfellet med historiske data.

For å bruke høy-lav-metoden er det første trinnet å finne de høyeste og laveste punktene i datasettet. Disse punktene kan finnes ved å inspisere dataene visuelt, eller ved å bruke en enkel matematisk formel. Når det høyeste og laveste punktet er funnet, er neste trinn å beregne kostnadsfunksjonen. Dette gjøres ved å finne forskjellen mellom høye og lave punkter, og deretter dele på antall datapunkter.

Høy-lav-metoden er en veldig enkel teknikk, men den kan være ganske nøyaktig når den brukes med historiske data. Den er også enkel å bruke, noe som gjør den til et populært valg for kostnadsregnskap. Hvilken av følgende er en fordel med høy-lav-metoden? Fordelen med høy-lav-metoden er at den er relativt enkel å beregne og forstå. I tillegg er det ikke like sannsynlig at det blir påvirket av uteliggere (ekstrem datapunkter) som noen andre metoder.

Hva er ligningen for linjen ved bruk av høy lav-metoden og disse dataene?

Linjens ligning ved bruk av høy lav metode er:

y = mx + b

hvor:

m = (y2 - y1) / (x2 - x1)

y1 = den høyeste prisen

y2 = den laveste prisen

x1 = det høyeste volumet

x2 = det laveste volumet

b = y - mx

y = den avhengige variabelen (dvs. prisen)

x = den uavhengige variabelen (dvs. volumet) Hvilket trinn utføres først ved bruk av High Low-metoden? Det første trinnet når du bruker High Low-metoden er å finne de høyeste og laveste punktene i datasettet. Dette kan gjøres ved å se på datasettet og finne de høyeste og laveste verdiene, eller ved å bruke et grafisk verktøy for å visualisere dataene. Når de høyeste og laveste punktene er funnet, er neste trinn å finne forskjellen mellom disse to verdiene. Denne forskjellen deles deretter på den høye verdien for å finne endringshastigheten.

Ved bruk av High-Low-metoden beregnes faste kostnader etter at variable kostnader er bestemt?

Ja, ved bruk av High-Low-metoden beregnes faste kostnader etter at variable kostnader er fastsatt. Dette er fordi High-Low-metoden bruker høyeste og laveste aktivitetsnivå for å beregne de variable kostnadene, og deretter beregnes de faste kostnadene ved å bruke restbeløpet.

Hva er de tre typene kostnadsestimater?

1. Grove størrelsesorden (ROM) estimater

2. Foreløpige kostnadsestimater

3. Detaljerte kostnadsestimater