Tombstone

En gravstein er en offentlig kunngjøring av et verdipapirtilbud. Det er også kjent som et prospekt eller tilbudssirkulære. Gravsteinen inneholder informasjon om tilbudet, for eksempel pris, dato for tilbudet, antall aksjer som tilbys, og hovedgarantien. Hva er formålet med en kunngjøring om verdipapirtilbud? En verdipapirtilbudskunngjøring er en type pressemelding som gir informasjon om et kommende … Les mer

Hvordan høy-lav-metoden fungerer

Høy-lav-metoden er en av de mest grunnleggende teknikkene som brukes i kostnadsregnskap. Det innebærer ganske enkelt å finne de høyeste og laveste punktene i et gitt datasett, og bruke disse punktene til å beregne en kostnadsfunksjon. Denne teknikken brukes oftest når datapunkter ikke er jevnt fordelt, som ofte er tilfellet med historiske data. For å … Les mer

Bruttonasjonalprodukt (BNP) definert med eksempel

Bruttonasjonalprodukt (BNP) er et mål på et lands økonomiske aktivitet. Den representerer den totale verdien av alle de endelige varene og tjenestene produsert i et land i en gitt tidsperiode. BNP brukes ofte som en måler for et lands levestandard og økonomiske helse. BNP beregnes ved å legge sammen verdien av alle endelige varer og … Les mer