52-ukers høy/lav definisjon

52-ukers høy/lav er den høyeste og laveste prisen som et verdipapir har handlet til de siste 52 ukene. Denne tekniske indikatoren brukes av handelsmenn for å måle om et verdipapir er overkjøpt eller oversolgt.

Den 52-ukers høye/lave prisen beregnes ved å ta den høyeste prisen et verdipapir har handlet til de siste 52 ukene og trekke fra den laveste prisen det har handlet til i samme periode. Hva betyr 52 ukers perioden? 52 ukers intervallet er forskjellen mellom den høyeste og laveste prisen et verdipapir har handlet til de siste 52 ukene. Denne beregningen brukes til å gi investorer en ide om hvor flyktig et verdipapir er og hvor mye kursbevegelse de kan forvente i fremtiden.

Hva menes med begrepet bjørnemarked?

Et bjørnemarked er en langvarig periode med fallende aksjekurser, vanligvis ledsaget av omfattende økonomisk nød.

Begrepet "bjørnemarked" antas å ha sin opprinnelse med den engelske middelalderens metode for bjørnelokking, der en bjørn ble lenket til en stolpe og ertet av hunder.

Bjørnemarkedet i 1929-1932 er det mest kjente eksemplet i nyere historie. Det begynte 29. oktober 1929, kjent som «Black Tuesday», da børsen raste. I 1932 hadde Dow Jones Industrial Average falt til omtrent 41% av nivået før krasj.

Andre bemerkelsesverdige bjørnemarkeder inkluderer markedskrakket 1973-74, som ble utløst av oljekrisen; markedskrakket i 1987, som var forårsaket av frykt for inflasjon; og dot-com-bysten fra 2000-2002.

Bear-markeder kan være forårsaket av en rekke faktorer, inkludert økonomisk resesjon, inflasjon, høye renter og markedsmetning.

Et bjørnemarked er vanligvis definert som et 20 % fall i aksjekursene fra toppen. Noen markedsanalytikere bruker imidlertid en bredere definisjon, og kaller et bjørnemarked hver gang aksjekursene faller med minst 10 % fra de siste høye.

Hvordan beregner du 52 ukers høyde?

For å beregne 52 ukers høyeste, må du:

1. Finne den høyeste prisen aksjen har handlet til de siste 52 ukene
2. Sammenligne denne prisen med aksjens nåværende pris

Hvis aksjens nåværende pris er høyere enn 52 ukers høye, da sies aksjen å "handles på en 52 ukers høy." Hvordan beregner du en 52 ukers høyde? En 52 ukers høy er den høyeste prisen et verdipapir har handlet til de siste 52 ukene. For å beregne en 52 ukers høy, vil du se på verdipapirets kursdiagram og identifisere den høyeste prisen den har handlet til de siste 52 ukene.

Hvilke aksjer er nær 52 ukers laveste nivå?

Det finnes ikke noe fasitsvar på dette spørsmålet, da lavpunktet på 52 uker er i konstant endring. Noen nettsteder eller finansielle nyhetskilder kan imidlertid gi en liste over aksjer som for øyeblikket er nær 52 ukers laveste nivå. I tillegg har mange nettmeglere verktøy som lar investorer se etter aksjer som er nær 52 ukers laveste nivå.