Definisjon av vedlikeholdsmargin

Vedlikeholdsmargin er minimumsbeløpet av egenkapital som må opprettholdes på en marginkonto. Vedlikeholdsmarginen settes av megler og er typisk en prosentandel av kontoens verdi, f.eks. 30 %. Dette betyr at dersom verdien på kontoen faller under 30 % av startverdien, vil megleren kreve at kontoinnehaveren setter inn ytterligere midler. Hvis kontoinnehaveren ikke setter inn de ekstra … Les mer

Hvordan håndtere systematisk risiko

Systematisk risiko: Hvordan håndtere det Hva er markedsrisiko Wikipedia? Markedsrisiko er risikoen for tap som følge av endringer i prisen på eiendeler i finansmarkedene. Dette inkluderer risikoen for tap fra svingninger i prisene på aksjer, obligasjoner, råvarer, valutaer og andre finansielle instrumenter. Noen av faktorene som kan bidra til markedsrisiko inkluderer økonomiske indikatorer, politiske hendelser … Les mer

Hvordan en markedsordre fungerer

En markedsordre er en ordre om å kjøpe eller selge et verdipapir til gjeldende markedspris. Markedsordrer er den vanligste typen ordre og fylles umiddelbart til gjeldende markedspris. Når du legger inn en markedsordre, instruerer du megleren din om å kjøpe eller selge et verdipapir til den beste tilgjengelige prisen. Bestillingen din vil bli fylt til … Les mer

Budgiver

En budgiver er en person eller en enhet som tilbyr å kjøpe et verdipapir eller en vare til en bestemt pris. Budgivere er vanligvis involvert i en auksjonsprosess der verdipapirer eller råvarer selges til høystbydende. Hva er budavkastning? Budavkastning er renten som en kjøper er villig til å betale på en obligasjon. Budavkastningen er vanligvis … Les mer

Hva er pengestyring?

Pengehåndtering er kunsten og vitenskapen å administrere pengene dine slik at du kan nå dine økonomiske mål. Det inkluderer både kortsiktig og langsiktig planlegging, samt risikostyring. Det finnes en rekke forskjellige pengestyringsstrategier du kan bruke, avhengig av målene dine og hvor mye risiko du er villig til å ta. Noen vanlige pengeforvaltningsstrategier inkluderer å investere … Les mer

Hvordan handle futures i aksjemarkedet: definisjon, eksempel og tips

Hva er en fremtid i aksjemarkedet? En future i aksjemarkedet er en kontrakt som lar kjøperen kjøpe et bestemt antall aksjer til en forhåndsbestemt pris på en fastsatt dato. Futures-kontrakter brukes ofte av investorer for å sikre seg mot markedsvolatilitet eller for å spekulere i fremtidige prisbevegelser. Hvor mye penger trenger du for å handle … Les mer

Day Trader Definisjon

En daytrader er en person som handler aksjer eller andre verdipapirer innen en enkelt dag. Daghandlere kjøper og selger vanligvis verdipapirer flere ganger i løpet av dagen i et forsøk på å tjene på kortsiktige kurssvingninger. Det er ingen definitiv definisjon av daytrader, da begrepet kan referere til forskjellige handelsstrategier og tilnærminger. Imidlertid søker daytradere … Les mer

Hva er risiko/belønningsforhold og hvordan bruker aksjeinvestorer det?

Hva er risiko/belønningsforholdet? Hvordan aksjeinvestorer bruker risiko/belønningsforholdet Hva er de fire risikotypene? De fire risikotypene er: 1. kredittrisiko 2. markedsrisiko 3. likviditetsrisiko 4. operasjonell risiko Hvordan ser investorer på risiko vs belønning? Ideen om risiko vs belønning er enkel: investorer ønsker å maksimere belønningene sine samtidig som de minimerer risikoen. Men hvordan går de egentlig … Les mer

Trader Definisjon

En næringsdrivende er en person som kjøper og selger verdipapirer for egen regning, i stedet for for en annen person eller institusjon. Næringsdrivende kan deles inn i to hovedgrupper: 1. Detaljhandlere: Dette er enkeltpersoner som handler for seg selv, snarere enn for en institusjon. De utgjør en liten prosentandel av det totale markedet. 2. Institusjonelle … Les mer

Aksjer vs

obligasjoner: Hva er forskjellen? Ulike typer aksjer: Hvordan skiller de seg fra obligasjoner Hva er en teknisk trader? En teknisk trader er en type trader som bruker teknisk analyse for å handle finansmarkeder. Teknisk analyse er en metode for å forutsi prisbevegelser ved å analysere markedsdata, som pris, volum og åpen interesse. Tekniske handelsmenn tror … Les mer