Retrosesjon

Retrosesjon er et begrep som brukes i verdipapirindustrien for å beskrive prosessen med å returnere provisjoner eller gebyrer til den henvisende megleren. I hovedsak får megleren som opprinnelig solgte verdipapiret til investoren en del av gebyrene eller provisjonene som genereres fra handelen. Retrosesjon brukes ofte som en måte å generere ekstra inntekt for den henvisende … Les mer

Definisjon av vedlikeholdsmargin

Vedlikeholdsmargin er minimumsbeløpet av egenkapital som må opprettholdes på en marginkonto. Vedlikeholdsmarginen settes av megler og er typisk en prosentandel av kontoens verdi, f.eks. 30 %. Dette betyr at dersom verdien på kontoen faller under 30 % av startverdien, vil megleren kreve at kontoinnehaveren setter inn ytterligere midler. Hvis kontoinnehaveren ikke setter inn de ekstra … Les mer

Trader Definisjon

En næringsdrivende er en person som kjøper og selger verdipapirer for egen regning, i stedet for for en annen person eller institusjon. Næringsdrivende kan deles inn i to hovedgrupper: 1. Detaljhandlere: Dette er enkeltpersoner som handler for seg selv, snarere enn for en institusjon. De utgjør en liten prosentandel av det totale markedet. 2. Institusjonelle … Les mer

Aksjer vs

obligasjoner: Hva er forskjellen? Ulike typer aksjer: Hvordan skiller de seg fra obligasjoner Hva er en teknisk trader? En teknisk trader er en type trader som bruker teknisk analyse for å handle finansmarkeder. Teknisk analyse er en metode for å forutsi prisbevegelser ved å analysere markedsdata, som pris, volum og åpen interesse. Tekniske handelsmenn tror … Les mer

Definisjon av stoppordre

En stoppordre er en ordre om å kjøpe eller selge et verdipapir til en spesifisert pris eller bedre. En stoppordre utløses når prisen på verdipapiret når stoppprisen, og brukes vanligvis til å begrense tap eller beskytte fortjeneste. Hva er en stoppordrebetaling? En stoppordre er en ordre lagt inn hos en megler for å kjøpe eller … Les mer

Definisjon av grenseordre

Ved investering er en limitordre en ordre om å kjøpe eller selge et verdipapir til en spesifisert pris eller bedre. En kjøpsgrenseordre kan bare utføres til grenseprisen eller lavere, og en salgsgrenseordre kan kun utføres til grenseprisen eller høyere. En limitordre er ingen garanti for at ordren vil bli fylt. En limitordre kan brukes til … Les mer

Hvordan håndtere systematisk risiko

Systematisk risiko: Hvordan håndtere det Hva er markedsrisiko Wikipedia? Markedsrisiko er risikoen for tap som følge av endringer i prisen på eiendeler i finansmarkedene. Dette inkluderer risikoen for tap fra svingninger i prisene på aksjer, obligasjoner, råvarer, valutaer og andre finansielle instrumenter. Noen av faktorene som kan bidra til markedsrisiko inkluderer økonomiske indikatorer, politiske hendelser … Les mer

Hvordan en markedsordre fungerer

En markedsordre er en ordre om å kjøpe eller selge et verdipapir til gjeldende markedspris. Markedsordrer er den vanligste typen ordre og fylles umiddelbart til gjeldende markedspris. Når du legger inn en markedsordre, instruerer du megleren din om å kjøpe eller selge et verdipapir til den beste tilgjengelige prisen. Bestillingen din vil bli fylt til … Les mer

Budgiver

En budgiver er en person eller en enhet som tilbyr å kjøpe et verdipapir eller en vare til en bestemt pris. Budgivere er vanligvis involvert i en auksjonsprosess der verdipapirer eller råvarer selges til høystbydende. Hva er budavkastning? Budavkastning er renten som en kjøper er villig til å betale på en obligasjon. Budavkastningen er vanligvis … Les mer

Hva er pengestyring?

Pengehåndtering er kunsten og vitenskapen å administrere pengene dine slik at du kan nå dine økonomiske mål. Det inkluderer både kortsiktig og langsiktig planlegging, samt risikostyring. Det finnes en rekke forskjellige pengestyringsstrategier du kan bruke, avhengig av målene dine og hvor mye risiko du er villig til å ta. Noen vanlige pengeforvaltningsstrategier inkluderer å investere … Les mer