Definisjon av deltakende forsikring

En deltakerpolise er en livsforsikring som betaler utbytte til sine forsikringstakere. Utbyttet er basert på selskapets lønnsomhet og utbetales vanligvis i kontanter, selv om noen selskaper tilbyr forsikringstakere muligheten til å reinvestere utbyttet. Utbytte er ikke garantert, og størrelsen på utbyttet kan variere fra år til år. På lang sikt kan imidlertid deltakende forsikringstakere forvente … Les mer

Principal-Protected Note (PPN)

En Principal-Protected Note (PPN) er en type renteinvestering som garanterer at den første investeringen, pluss eventuelle akkumulerte renter, vil bli returnert til investoren ved forfall. Den underliggende investeringen er vanligvis en portefølje av aksjer eller andre verdipapirer, som kan være aktivt forvaltet eller passive. Avkastningen på investeringen er typisk knyttet til utviklingen til de underliggende … Les mer

Hva tetter seg ut?

Forkjørings- eller fortrengningseffekten ved navn på spansk er en økonomisk teori som er basert på effektene som visse statlige inngrep har på økonomien og markedene som helhet. I de landene som har en blandet økonomi, blir oppsamlingsteorien oppsummert ved at offentlig sektors utgifter innebærer en investeringskostnad og nivået på forbruket i den private sektoren. I … Les mer

Kategorier T