Hva er en aksjekraft?

En aksjemakt er et dokument som gir en annen person fullmakt til å kjøpe eller selge aksjer på dine vegne. Personen du gir denne fullmakten til kalles vanligvis din megler.

Hvem er den juridiske eieren av en depotkonto?

Den juridiske eieren av en depotkonto er kontoinnehaveren, som vanligvis er forelder eller verge til kontomottakeren, som er barnet. Kontomottakeren har rett til å ta ut midler fra kontoen, men kontoinnehaveren har den ytterste myndighet over kontoen. Hvilken setning definerer bindingsenergi? Bindingsenergien er mengden energi som kreves for å bryte en binding mellom to atomer.

Hvem signerer aksjemakten?

Den som signerer aksjemakten er typisk den registrerte eieren av aksjene. Signaturen på aksjekraften skal samsvare nøyaktig med navnet på aksjebrevet. Dersom aksjene holdes på en meglerkonto, kan megleren vanligvis signere aksjemakten på eiers vegne.

Hva er en ugjenkallelig kraftform?

Et aksjekraftskjema er et ugjenkallelig dokument som gir en annen person fullmakt til å kjøpe eller selge aksjer på dine vegne. Dette skjemaet brukes vanligvis når du overfører eierskap av aksjene dine til noen andre, eller når du gir andre tillatelse til å handle aksjer på dine vegne.

Trenger en aksjemakt være vitne til?

Det er ikke krav om at en aksjemakt skal bevitnes, men det er generelt tilrådelig å ha ett eller flere vitner til stede når makten utføres. Dette er fordi vitne til makten kan gi bevis for at den som utøver makten gjorde det frivillig og med den hensikt å gi fullmakten beskrevet i fullmakten.