Hva er vekstraten?

Veksthastigheten er en matematisk beregning som er hentet fra forskjellen mellom to verdier i tid, og tar som referanse prosentandelen av den første verdien. Denne indikatoren kan brukes på forskjellige områder, for eksempel næringsliv, demografisk eller økonomisk, slik at vi kan finne ut prosentandelen av vekst av enhver antagelse i en gitt tidsperiode.

Men hva er hastigheten på økonomisk vekst? Deretter lærer vi deg å beregne den økonomiske veksten i et land, og vi viser deg de viktigste faktorene som bestemmer den økonomiske utviklingen i en stat.

Hvilke faktorer bestemmer hastigheten på økonomisk vekst i et land?

Generelt assosiert med visse indikatorer som er typiske for et lands økonomi, for eksempel produksjon og eksport av varer og tjenester, investeringer og besparelser, utviklingen av kommersiell balanseregjeringens politikk eller inntekt per innbygger, er hovedindikatoren for å uttrykke den økonomiske veksten i et land variasjonen i prosent av Bruttonasjonalprodukt (BNP) ekte. Generelt sett refererer denne hastigheten til økningen i økonomiske indikatorer og forbedringen av befolkningens levestandard som en konsekvens av denne veksten.

Prosent kalkulator

I denne linjen er den økonomiske veksten i et land en variabel som øker eller synker avhengig av BNP: hvis BNP vokser høyere enn befolkningsveksten, vil vi møte en økning i levestandarden og en betydelig vekst på landets økonomi; hvis tvert imot befolkningen vokser raskere enn BNP, vil levestandarden synke.

Andre nøkkelfaktorer i den økonomiske veksten i et land er: investering i kapital, veldig viktig for arbeidstakere å utføre sitt produktive arbeid under bedre arbeidsforhold og med mer innovative verktøy; utdannelse, eller hva er det samme, investering i menneskelig kapital for å øke produksjonen; og teknologi, som gjør det mulig å lette utviklingen av arbeidsmodeller, med mer konstante og effektive produksjonsmidler, verktøy og forskningsarbeid.