Hva er økonomisk samarbeid?

I dag er økonomisk samarbeid en av de viktigste utfordringene som skal tas opp i området vertikalt samarbeid mellom nasjoner. Selv om det pleier å brukes som et synonym for økonomisk samarbeid, forretningssamarbeid og til og med produktivt samarbeid, er det en rekke egenskaper som hjelper til med å tydelig definere begrepet økonomisk samarbeid. Oppdag dem i detalj nedenfor.

Grunnleggende om internasjonalt økonomisk samarbeid

Generelt sett er økonomisk samarbeid en form for økonomisk forhold mellom nasjoner som søker større fleksibilitet i økonomiske transaksjoner, og hvis endelige mål er å favorisere økonomisk vekst av deltakerlandene.

I Europa er organet som har ansvaret for at alle land i fellesskap løser visse økonomiske utfordringer som kommer fra gjensidig avhengighet og globalisering.Organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD). Blant annet er målet å fremme politikk rettet mot:


  • Sikre økonomisk vekst og finansiell stabilitet
  • Oppmuntre til utvidelse av finansielle tjenester og internasjonale investeringer
  • Fremme forholdet mellom regjeringer for å arbeide for å styrke multilateral og ikke-diskriminerende handel
  • Gjennomføre internasjonale avtaler og avgjørelser for å etablere spillereglene som tillater fremgang mot en globalisert økonomiog kontrollert

På samme måte er det praktisk å huske på at økonomisk samarbeid er mulig takket være handlingen av internasjonalt samarbeid, som legger grunnlaget for å oppnå visse mål, for eksempel å fremme den økonomiske og sosiale utviklingen i land som er i en ulempe. og tilby humanitær hjelp til borgere i mindre utviklede land eller konfliktland,