Heteroskedastic

Heteroskedastisitet er et statistisk begrep som beskriver en situasjon der variansen til et datasett ikke er konstant. Dette kan skje av en rekke årsaker, men skjer vanligvis når dataene ikke er jevnt fordelt. La oss for eksempel si at du ser på prisene på hus i to forskjellige nabolag. I Nabolag A har alle husene … Les mer

Samsvarskostnad

Begrepet «compliance cost» refererer til mengden penger og ressurser som et selskap må bruke for å overholde offentlige forskrifter. Dette kan inkludere kostnadene ved å overholde miljøforskrifter, sikkerhetsforskrifter og krav til finansiell rapportering. I noen tilfeller kan etterlevelseskostnaden være en direkte kostnad, for eksempel kostnaden ved å ansette en miljørådgiver. I andre tilfeller kan etterlevelseskostnaden … Les mer

Hva er vekstraten?

Veksthastigheten er en matematisk beregning som er hentet fra forskjellen mellom to verdier i tid, og tar som referanse prosentandelen av den første verdien. Denne indikatoren kan brukes på forskjellige områder, for eksempel næringsliv, demografisk eller økonomisk, slik at vi kan finne ut prosentandelen av vekst av enhver antagelse i en gitt tidsperiode. Men hva … Les mer

Kategorier V