Hva er tilskudd?

Et tilskudd er økonomisk bistand mottatt av en person eller av en Selskapet av en offentlig enhet eller administrasjon. Begrepet subsidiering innebærer at det offentlige organet som yter støtten, må betale et økonomisk beløp gjennom en overføring.

I tillegg, på grunn av betydningen av tilskuddet, forstår vi at mottakeren i denne prosessen må bevilge støtten til prosjekter og aktiviteter som er av offentlig interesse og som kan øke deres egne midler. Og selvfølgelig er mottakeren forpliktet til å fullføre aktiviteten i sin helhet.

Formålet med tilskudd er vanligvis å åpne eller utvikle virksomheter, forbedre produktutvikling eller forbedre varer og tjenester i et fellesskaps interesse. Av denne grunn har hvert land sin egen subsidielov som regulerer overholdelse og overvåking av hver konsesjon. Imidlertid er det flere typer tilskudd som er direkte avhengig av investeringen eller prosjektet og utstedelsen. For eksempel et ikke-refunderbart tilskudd, der finansieringen er helt gratis og uten kostnader.