Hva er registrert kontor

Det registrerte kontoret er stedet, den spesifikke adressen der et selskap driver ledelsen og retningen for virksomheten. I motsetning til skatteadressen, som alle skattebetalere har, er det registrerte kontoret et begrep som er mer relatert til juridiske personer. Spesielt er definisjonen av det registrerte kontoret i henhold til kapitalselskapsloven som følger:

Stedet hvor sentrum for den effektive administrasjonen og ledelsen er lokalisert, eller hvor hovedetableringen eller driften er lokalisert.

Forvirringen mellom registrert kontor og skatteadresse er veldig vanlig, siden de noen ganger kan falle sammen. Det vil si at det er mulig at finanspolitisk adresse og sosialt er det samme. Når det gjelder selskaper, må begge adressene kommuniseres til Skatteetaten for å få skatteidentifikasjonsnummeret.

I henhold til loven om Commercial Register, adresse eller hovedkontor til et selskap er offentlig, og enhver interessert person kan få tilgang til informasjonen. Selv om registreringen i det tilsvarende handelsregisteret er obligatorisk, og derfor Treasury er klar over det, må enhver endring kommuniseres til den tilsvarende skatteetaten.