Hva er terminprising?

En terminpris er prisen på en vare for levering på en spesifisert fremtidig dato. Prisen fastsettes på tidspunktet for kontrakten, men levering og betaling skjer på et senere tidspunkt.

En terminprisingskontrakt er en avtale mellom to parter om å kjøpe eller selge en vare til en spesifisert pris på en spesifisert dato i fremtiden. Prisen fastsettes på tidspunktet for kontrakten, men levering og betaling skjer på et senere tidspunkt.

Terminprisen på en vare er prisen som varen skal handles til i fremtiden. Terminprisen settes på tidspunktet for kontrakten, men levering og betaling skjer på et senere tidspunkt.

Terminprising brukes i mange varer, inkludert energi, metaller og landbruksprodukter. Det brukes også i finansmarkeder, for eksempel valutamarkedet.

Hvordan fungerer verdipapirfondspriser?

Når du kjøper et aksjefond, kjøper du aksjer i en portefølje av investeringer som forvaltes av et team av profesjonelle investorer. Prisen på en aksjefondsandel er fondets netto aktivaverdi (NAV) per aksje, som beregnes ved å legge sammen verdien av alle verdipapirene i fondets portefølje og dele på antall utestående aksjer.

NAV beregnes ved slutten av hver handelsdag, og det er prisen du vil betale eller motta når du kjøper eller selger aksjefondsandeler. Fordi NAV beregnes daglig, vil prisen du betaler for aksjefondsandeler svinge fra dag til dag.

Når du kjøper aksjefondsandeler, kan du betale et salgsgebyr, som er en provisjon som betales til megleren som selger deg aksjene. Salgsgebyret er vanligvis en prosentandel av beløpet du investerer, og det trekkes fra investeringen din. Hvis du for eksempel investerer $1000 i et aksjefond med en salgsavgift på 5 %, vil du faktisk bare investere $950, fordi salgsgebyret på $50 vil bli trukket fra investeringen din.

Noen verdipapirfond har ikke salgsgebyrer, og noen har reduserte salgsgebyrer, avhengig av hvordan du kjøper aksjene. For eksempel kan du kanskje unngå et salgsgebyr hvis du kjøper aksjer direkte fra aksjefondsselskapet, eller hvis du investerer en viss sum penger.

Hva er swing-prising?

Swing pricing er en metode som aksjefondsselskaper bruker for å styre aksjekursene. Når etterspørselen etter et fonds aksjer er høy, økes fondets pris per aksje (NAV). Når etterspørselen er lav, reduseres fondets pris per aksje. Dette er med på å sikre at fondets NAV holder seg stabil, selv når det er betydelig kjøps- eller salgsaktivitet. Hva er forskjellen mellom terminprisen og verdien av en terminkontrakt? Terminprisen på et verdipapir er prisen som verdipapiret handles til i terminmarkedet. Verdien av en terminkontrakt er derimot prisen som skal betales for sikkerheten ved kontraktens utløp.

Hva er et betinget utsatt salgsgebyr?

Et betinget utsatt salgsgebyr er et gebyr som kan belastes visse aksjefondsandeler når de selges. Gebyret er betinget, noe som betyr at det kun belastes hvis aksjene selges innen en viss tidsperiode, vanligvis 5 til 7 år. Gebyret er typisk 1 til 2 prosent av salgsprisen.

Hvordan beregnes en terminpris? En terminpris beregnes ved å ta gjeldende spotpris på eiendelen og legge til kostnaden for overføring frem til leveringsdatoen for terminkontrakten. Kostnaden for overføring tar hensyn til renten på den underliggende eiendelen, samt eventuelt utbytte som forventes utbetalt i løpet av beholdningsperioden.