Hva er dekning?

Finansiell sikring, også kjent som sikring, er basert på all virksomhet som utføres for å minimere eller eliminere risikoen for visse eiendeler eller gjeld finansielle eiendeler eid av et selskap.

For dette gjennomføres såkalte finansielle sikringsoperasjoner, som er nyanskaffelser av eiendeler, for å redusere risikoen for å miste lønnsomhet i den andre som vi ønsker å forsikre. Dette innebærer ikke en formel for å tjene penger trygt, men finansielle sikringsstrategier hjelper til å ha mindre sjanse for å oppleve store tap.

Sikringsinvesteringer fokuserer på å investere i to aksjer som er negativt korrelert. Dette betyr å foreta kompenserende investeringer i produkter som normalt, hvis en går ned, vil den andre gå opp.

Et eksempel på en sikringsstrategi kan være at når man investerer i valutaer, gjør en person en sterk investering i dollar fordi han stoler på at han kan få god avkastning, men foretar en ny investering i euro for å sikre lavere tap, i tilfelle dollar gå ned.