Hva er Novation?

Novasjon er handlingen å erstatte en part i en kontrakt med en annen part. Dette kan gjøres med samtykke fra alle parter som er involvert i den opprinnelige kontrakten, eller det kan gjøres ensidig av en part. Novation brukes ofte i forbindelse med fusjoner og oppkjøp, hvor ett selskap kjøpes opp av et annet og … Les mer

Definisjon av ansvarsstyring

Ansvarsstyring er proaktiv identifisering, vurdering og reduksjon av risikoer som potensielt kan resultere i ansvar for en organisasjon. I sammenheng med risikostyring refererer ansvar til de potensielle økonomiske eller juridiske konsekvensene som kan oppstå fra handlinger eller passivitet fra organisasjonens side. Organisasjoner står overfor en rekke risikoer som kan føre til ansvar, for eksempel produktansvar, … Les mer

Hva er systematisk risiko?

Begrepet systematisk risiko er også kjent som udiversifiserbar risiko eller markedsrisiko, og refererer, som navnet antyder, til den finansielle eiendelen som omsettes og risikoen ikke kan reduseres. Denne typen risiko avhenger mye av situasjonen i markedet vi befinner oss i, siden det vil være markeder som har større risiko enn andre som ikke gjør det. … Les mer

Kategorier R