Horisontal egenkapitaldefinisjon

Horisontal egenkapital er prinsippet om at enkeltpersoner som er i samme omstendigheter skal beskattes likt. Begrepet brukes ofte i forhold til inntektsskatt, hvor personer med samme inntekt skal beskattes med samme sats. Hva er forskjellen mellom horisontal og vertikal ulikhet? Det er to hovedtyper av ulikhet: horisontal og vertikal. Horisontal ulikhet oppstår når personer med … Les mer

Fiat Money: What It Is, How It Works, Pros & Cons

. Fiat-penger er en type valuta som ikke støttes av en fysisk vare, for eksempel gull eller sølv. I stedet støttes den av regjeringen som utsteder den. Fiat-penger er ikke like verdifulle som varestøttede penger, men det er mer praktisk å bruke. Hvor lenge varer fiat-valutaer? Kort sagt, det finnes ikke noe fasitsvar på dette … Les mer

Hva er sykefravær?

tilsykefravær o Midlertidig funksjonshemming refererer til at en ansatt ikke kan gå midlertidig til jobben av en berettiget årsak, for eksempel en sykdom eller en ulykke, enten hjemme eller på selve jobben. I denne forstand forstås det at hvis en arbeider ber om sykmelding, vil han eller hun trenge helsehjelp i en viss periode. Alle … Les mer

Kategorier L