Hva er Hot Money eller Hot Money?

Betegnelsen på engelsk erhete penger, som betyr varme penger. Det refererer til pengene i banksaldoer eller likvide midler raskt å flytte fra ett land til et annet for å opprette lønnsomhet kortsiktig. Imidlertid kan man også snakke om spekulative kapitalstrømmer for å referere til samme begrep.

Varme penger kan ha både positive og negative konsekvenser, avhengig av hvordan vi ser på det. På den ene siden kan spekulative kapitalstrømmer gjøre et lands betalingsbalanse positiv ved ikke å vise underskudd, selv om saldoen på betalingsbalansen er i underskudd.

Imidlertid, denhete penger har ikke tenkt å bli i landet, noe som fører til at land med store mengder spekulative kapitalstrømmer blir påvirket i deres betalingsbalanse (forverres) på grunn av raske kapitalinnstrømninger.

Disse innganger-utgangene kan væredañinas i land hvor det er faste valutakurser, som genererer devalueringer og som regel pådrar seg transaksjonskostnader på grunn av en usannsynlig tilbakekjøp av devaluert valuta.

Noen land etablerer vanligvis begrensninger for å unngå disse negative effektene av spekulative kapitalstrømmer som kan påvirke landets økonomi, spesielt landets betalingsbalanse.

Når det gjelder de mest fremragende egenskapene til varme penger, finner vi:

  • Det har en flott volatilitet, lett å komme inn og ut av landet
  • De er kortsiktige kapitalstrømmer som prøver å oppnå maksimal lønnsomhet
  • Den består av private kapitalstrømmer