Bankinnskudd

Bankinnskudd er penger plassert på en innskuddskonto i en bankinstitusjon. Disse kontoene kan ha form av sparekontoer, brukskontoer eller innskuddsbevis (CDer). Bankinnskudd gjøres av bankkunder og utgjør en viktig del av pengemengden i de fleste land.

I USA er bankinnskudd forsikret av Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) opp til et visst beløp. Denne forsikringen beskytter innskytere i tilfelle en bank faller og ikke er i stand til å betale tilbake innskuddene sine. Er interbankinnskudd en del av pengemengden? Ja, interbankinnskudd er en del av pengemengden. Pengemengden er den totale mengden penger i omløp i en økonomi. Dette inkluderer kontanter, mynter og kontoinnskudd. Interbankinnskudd er kontoinnskudd som holdes av en bank i en annen bank.

Hva er M1 M2 og M3 penger?

M1, M2 og M3 er mål på pengemengden i en økonomi. M1 inkluderer all fysisk valuta, mynter og anfordringsinnskudd (sjekkkontoer). M2 inkluderer M1 pluss spareinnskudd, pengemarkedsfond og andre tidsinnskudd. M3 inkluderer M2 pluss store tidsinnskudd og institusjonelle pengemarkedsfond. Hva er den vanligste typen innskudd? Den vanligste typen innskudd er et brukskontoinnskudd. Kontoinnskudd er innskudd gjort til en brukskonto som kan brukes til å ta ut kontanter, skrive sjekker eller foreta elektroniske betalinger. Hvor mange typer innskudd er det i banken? Det finnes to typer innskudd i en bank: anfordringsinnskudd og tidsinnskudd. Anfordringsinnskudd er midler som settes inn på en bankkonto som kan tas ut på forespørsel, uten varsel eller ventetid. Tidsinnskudd er midler som settes inn på en bankkonto for en bestemt tidsperiode, vanligvis med en høyere rente enn anfordringsinnskudd.

Hva er M1 M2 M3/M4 penger?

M1 er det mest likvide målet på pengemengden, inkludert fysisk valuta og etterspørselsinnskudd (sjekkkontoer).

M2 er et bredere mål på pengemengden, inkludert M1 pluss sparekontoer, innskuddsbevis og pengemarkedsfond.

M3 er det bredeste målet på pengemengden, inkludert M2 pluss store tidsinnskudd og institusjonelle pengemarkedsfond.

M4 er et mål på pengemengden som inkluderer M3 pluss andre innskudd, for eksempel Eurodollars.