Accommodative monetary policy

Akkomoderende pengepolitikk er når en sentralbank bruker sine pengepolitiske verktøy for å stimulere økonomisk vekst. Dette kan gjøres ved å senke renten, øke pengemengden eller bruke andre metoder for å gjøre kreditt lettere å få tak i.

Målet med denne typen politikk er å øke den samlede etterspørselen i økonomien og øke økonomisk vekst. Det brukes ofte i perioder med økonomisk nedgang eller når inflasjonen er lav.

Akkomoderende pengepolitikk blir noen ganger referert til som en "lett pengepolitikk."

Hva er en imøtekommende holdning til RBIs pengepolitikk? Den imøtekommende holdningen til RBIs pengepolitikk refererer til sentralbankens politikk om å holde rentene lave for å oppmuntre til økonomisk vekst. Denne politikken brukes vanligvis i perioder med økonomisk nedgang, når bedrifter sliter og investeringene er lave. Ved å holde rentene lave, gjør RBI det billigere for bedrifter å låne penger og investere i nye prosjekter. Dette skal igjen bidra til å øke økonomisk vekst og skape arbeidsplasser.

Hvilket av følgende er et riktig utsagn om imøtekommende pengepolitikk?

Det er to hovedtyper av innkvarteringspengepolitikk: ekspansiv pengepolitikk og sammentrekkende pengepolitikk.

Ekspansiv pengepolitikk er når en sentralbank øker pengemengden for å stimulere økonomien. Dette gjøres for å senke renten og øke utlån og investeringer.

Kontraherende pengepolitikk er når en sentralbank reduserer pengemengden for å bremse økonomien. Dette gjøres for å heve renten og redusere utlån og investeringer.

Når en sentralbank inntar en imøtekommende holdning betyr det?

Når en sentralbank inntar en imøtekommende holdning, betyr det at den prøver å fremme økonomisk vekst ved å gjøre kreditt lettere å få. Dette kan gjøres ved å senke renten, kjøpe statsobligasjoner eller drive med andre aktiviteter som øker pengemengden.

Hva er de tre typene pengepolitikk?

De tre typene pengepolitikk er ekspansiv pengepolitikk, kontraktiv pengepolitikk og nøytral pengepolitikk.

Ekspansiv pengepolitikk er når pengemengden økes for å stimulere økonomisk vekst. Dette gjøres ved å senke renten og gjøre det lettere for folk å låne penger.

Kontraherende pengepolitikk er når pengemengden reduseres for å bremse økonomisk vekst. Dette gjøres ved å heve renten og gjøre det vanskeligere for folk å låne penger.

Nøytral pengepolitikk er når pengemengden verken økes eller reduseres. Dette gjøres ved å holde renten den samme. Hva er de to hovedmålene for pengepolitikken? De to hovedmålene for pengepolitikken er å opprettholde prisstabilitet og å støtte den økonomiske oppgangen.