Hva er den lineære korrelasjonskoeffisienten?

Formålet med den lineære korrelasjonskoeffisienten er å bestemme graden av intensitet som eksisterer mellom to data eller variabler. Av denne grunn tjener den lineære korrelasjonskoeffisienten til å sjekke når forholdet mellom to variabler er lineært.

Konseptet med lineær korrelasjonskoeffisient er også kjent som Pearsons koeffisient og er en del av en statistikk hvis mål er å kontrollere intensiteten som oppstår mellom de to variablene den har til hensikt å definere.

Hva er formelen for den lineære korrelasjonskoeffisienten?

For å beregne Pearson-korrelasjonen har vi en formel som hjelper oss med å bestemme to grunnleggende aspekter, som er kovariansen og standardavviket. Deretter vil vi sjekke hvilken som er formelen for den lineære korrelasjonskoeffisienten og hvordan den skal beregnes, idet vi tar i betraktning at den lineære korrelasjonen alltid vil være representert av r.

Hvordan beregne Pearsons koeffisient

 

Egenskapene til Pearson-koeffisienten

Når du definerer Pearson-koeffisienten, vil det tas i betraktning at dataene ikke kan variere langs måleskalaen. Spesielt kan den lineære korrelasjonskoeffisienten aldri resultere i tall mellom -1 og 1. Faktisk kan vi snakke om flere typer eller resultater av Pearson-koeffisienten, som er følgende:

  • Den positive kovariansen, som vil bli gitt så lenge resultatene indikerer en direkte sammenheng. Denne kovariansen vil bli ansett som sterk når den nærmer seg 1.
  • Den negative kovariansen, vi vil snakke om det når resultatet viser en invers korrelasjon. For sin del vil denne samvarianten betraktes som sterkere når den nærmer seg -1.
  • Når kovariansen er null, forekommer den i alle tilfeller hvis beregningsresultat ikke tillater korrelasjon.

I alle tilfeller der resultatet av r er lik 0, vil det være når korrelasjonen mellom variablene ikke forekommer. Allikevel kan det for denne typen saker være en annen type korrelasjon, for eksempel en eksponentiell.