Hva er statistikk?

Begrepet statistikk forstås som datasettet som samles inn og analyseres for å finne en forklaring på en predisposisjon mot en antagelse som har blitt observert over tid. For å fullføre denne definisjonen av statistikk, vil vi legge til at den er tverrgående, det vil si at den kan brukes i forskjellige kunnskapsgrener. Hvilke elementer deltar … Les mer