Hva er sporingsfeil, og hvordan beregnes det? Begreper om økonomi

Sporingsfeilforholdet gir oss data om lønnsomhetsforskjellen mellom a Investeringsfond og dens referanse eller benchmark i en spesifisert tidsperiode. Det brukes ofte til å sammenligne indeksfond mot referanseindeksen.

Hva om beregner sporingsfeilen?

Beregningsformelen er følgende:

Sporingsfeil = σ (Avkastning av fondet - Avkastning av referansemarkedsindeksen)

Hvor: σ: standardavvik

Hvis vi etter å ha beregnet denne forholdstallet oppnår en høy sporingsfeil, kan vi indikere at fondets lønnsomhet er oppnådd ved å påta seg større risiko i forhold til referanseindeksen. Det fører oss til det faktum at vi har hatt en dårlig forvaltning fordi indeksfondene ikke har visst hvordan de skal kopieres av referansen. Derfor måler dette forholdet i hvilken grad strategien skiller seg fra indeksen eller referanseindeksen.

Det måler med andre ord i hvilken grad fondsforvalteren har avviket fra referanseindeksen. Tiltaket vil være nyttig i resultatevalueringen som utføres: hvis aktiv avkastning eller lønnsomhet er høyere i henhold til den aktive risikoen, desto bedre vil situasjonen vi befinner oss i være.

I tillegg til å ta hensyn til sporingsfeilen, må vi også ta hensyn til andre variabler i beregningen. Disse variablene er fondets provisjon sammenlignet med konkurrentene hvis man skal velge ett indeksfond eller et annet. Det er åpenbart at jo lavere provisjoner, jo mer lønnsomt vil investoren ha.