Hva er et datterselskap?

Konseptet med et datterselskap refererer til et forvaltet av en annen enhet, kjent som morselskap eller holder. Mer enn halvparten av aksjekapitalen eies av holdingselskapet. Det er en metode som brukes for å etablere seg i nye markeder, der morselskapet ennå ikke har tilstedeværelse og søker å utvikle sin aktivitet der. Samtidig kan et datterselskap … Les mer

Kategorier D

Hva er sporingsfeil, og hvordan beregnes det? Begreper om økonomi

Sporingsfeilforholdet gir oss data om lønnsomhetsforskjellen mellom a Investeringsfond og dens referanse eller benchmark i en spesifisert tidsperiode. Det brukes ofte til å sammenligne indeksfond mot referanseindeksen. Hva om beregner sporingsfeilen? Beregningsformelen er følgende: Sporingsfeil = σ (Avkastning av fondet – Avkastning av referansemarkedsindeksen) Hvor: σ: standardavvik Hvis vi etter å ha beregnet denne forholdstallet … Les mer