Hva er Profit Factor eller Profit Factor?

Profittfaktoren eller Profit Factor er et mål som brukes til å evaluere et system av handel foran andre og dermed kunne se hvilken som passer oss.

Beregningen av Profit Factor er veldig enkel, siden vi bare må dele hva visse operasjoner tjener med tapene som oppstår i andre. Tapene vi skal plassere, må plasseres i absolutte verdier (fjern det negative tegnet) for å kunne utføre operasjonen.

Tolkningen av resultatene kan oppsummeres i følgende punkter:

  • Hvis resultatet gir oss et tall større enn 1, er strategien lønnsom.
  • Hvis profittfaktoren tvert imot er mindre enn 1, vil ikke strategien være lønnsom.
  • Ytelsesterskelen er satt til 1. Det vil si at hvis en profittfaktor er større enn 1, vil den være lønnsom investere i nevnte modell.
  • På den annen side, hvis resultatet er 2 eller mer, kan vi indikere at vi står overfor et godt handelssystem

Til slutt skal vi se et eksempel som vil være intuitivt for oss å vite hvordan vi skal tolke resultatet. La oss forestille oss at vi hadde et resultat på 1500 og et tap på 1200. Profittfaktoren ville være:

Profittfaktor = Bruttofortjeneste / Bruttotap = 1500/1200 = 1

Som vi kan se har vi oppnådd en profittfaktor på 1. Dette indikerer at handelssystemet er lønnsomt når det er større enn 25. Vi kan også trekke en konklusjon at vi for hver euro vi har mistet under driften vil tjene 1 euro.

Som vi har sett, kan dette tiltaket gi oss informasjon om hvorvidt det er tilrådelig å investere i et bestemt handelssystem. Eksperter anbefaler imidlertid at dette ikke er det eneste tiltaket vi tar i betraktning for å vurdere ytelsen til en bestemt strategi.

Det anbefales å følge dette tiltaket med andre indikatorer og sette estrategia, analysere oppgavene og operasjonene som utføres.