Hva er skjema 1099-B: Inntekter fra megler og byttehandel?

Hva er skjema 1099-B?

Hvordan rapporterer jeg et 1099-b-proveny fra en megler? Hvis du mottar en 1099-B fra en megler som rapporterer inntekter fra salg av et verdipapir, må du rapportere salget på selvangivelsen. 1099-B vil vise salgsprisen, datoen for salget og eventuelle provisjoner eller gebyrer som er betalt. Du må beregne gevinst eller tap ved salget, og rapportere dette ved retur. Må jeg legge inn hver transaksjon på 1099-B? Nei, du er ikke pålagt å legge inn hver transaksjon på 1099-B. Det er imidlertid viktig å holde oversikt over alle inntekter og utgifter for å kunne fylle ut selvangivelsen nøyaktig.

Må jeg rapportere skjema 1099-B?

Skjema 1099-B rapporterer inntekter fra megler- og byttehandelstransaksjoner, inkludert informasjon om type sikkerhet, anskaffelsesdato, salgsdato, utbytte, kostnad eller annet grunnlag, og justeringskode. Du bør motta et skjema 1099-B for hver megler- og byttehandelstransaksjon der du har realisert en gevinst eller tap, inkludert transaksjoner som involverer aksjer, obligasjoner, aksjefond og opsjoner, samt råvarefutureskontrakter og opsjoner på råvarefutureskontrakter.

Hvis du solgte verdipapirer gjennom en megler, bør du motta et skjema 1099-B. Skjemaet skal vise inntektene fra salget av verdipapirene, samt kostnadene eller annet grunnlag for verdipapirene, og eventuell kapitalgevinst eller tap. Du trenger denne informasjonen for å fullføre selvangivelsen.

Du trenger ikke å rapportere skjema 1099-B på selvangivelsen hvis skjemaet kun viser kapitalgevinster eller tap fra transaksjoner i aksjer, obligasjoner, verdipapirfond og andre verdipapirer, og du allerede har rapportert disse gevinstene og tapene på selvangivelsen din. Men hvis skjemaet 1099-B viser inntekter fra transaksjoner som ikke er rapportert på selvangivelsen din, for eksempel salg av råvareterminkontrakter eller opsjoner på råvareterminkontrakter, må du rapportere disse inntektene på selvangivelsen. Hva er forskjellen mellom 1099 og 1099-B? Forskjellen mellom 1099 og 1099-B er at 1099 er en informasjonsretur som brukes til å rapportere visse typer inntekter annet enn lønn, lønn og tips, mens 1099-B brukes til å rapportere inntekter fra megler- og byttetransaksjoner. Hva skjer hvis du ikke rapporterer 1099-B? Hvis du ikke rapporterer 1099-B, vil ikke skattemyndighetene vite om inntekten du har tjent, og du kan ende opp med å betale skatt på den inntekten. I tillegg, hvis du ikke rapporterer 1099-B, kan du bli utsatt for bøter, renter og bøter.