Hva er skjema 1099-B: Inntekter fra megler og byttehandel?

Hva er skjema 1099-B? Hvordan rapporterer jeg et 1099-b-proveny fra en megler? Hvis du mottar en 1099-B fra en megler som rapporterer inntekter fra salg av et verdipapir, må du rapportere salget på selvangivelsen. 1099-B vil vise salgsprisen, datoen for salget og eventuelle provisjoner eller gebyrer som er betalt. Du må beregne gevinst eller tap … Les mer