Hva er sikkerhetsbeholdningen?

Sikkerhetslager er et begrep som brukes i logistikk for å analysere et nivå med tilleggshandlinger som utføres for å redusere risikoen for lager. gitt mulige usikkerheter i tilbud og etterspørsel. En mulig årsak til denne mangelen kan være mangel på emballasje, produkter eller råvarer.

Tilstrekkelig sikkerhetsnivå gjør det mulig for selskaper å fokusere målene i en bestemt retning. På en måte er sikkerhetslageret en måte å forberede seg på tider da en bestemt vare kan være mangelvare. Det tjener selskaper til å tilfredsstille forbrukernes etterspørsel, selv om noen av følgende situasjoner oppstår:

  • Overdreven og uforutsett vekst i etterspørselen etter en bestemt vare.
  • Feil i produksjonsfasen.
  • Forsinkelser leverandører eller leverandører av materialet.
  • Arbeidernes streik.

Beregning av sikkerhetslager

For å beregne sikkerhetsbeholdningen må en rekke faktorer tas i betraktning, for eksempel:


  • Leveringstid for bestillinger.
  • Krav om sikkerhetslager.
  • Standardavvik for leveringstid for ordrene.
  • Standardavvik av etterspørsel.
  • Ønsket servicepris.

Hvis du vil vite nøyaktig hva selskapets sikkerhetslager er, kan du bruke sikkerhet kalkulator som du kan få resultatet automatisk med.

Mengden sikkerhetslager kan også påvirke utviklingen av et selskap. Når tallet er for høyt, kan det generere høye vedlikeholdskostnader. I tillegg kan gjenstander som er lagret i lang tid forverres, ødelegges eller utløpe. For sin del kan et lavt sikkerhetslager føre til tap av salg og dermed en høyere prosentandel av tap. Nøkkelen til sikkerhetsbeholdningen er å finne en balanse.

Oppsummert er sikkerhetsbeholdningen en buffer for å beskytte selskaper mot mangel på grunn av dårlig planlegging, både når det gjelder ledelse og materiale. Sikkerhetsbeholdningen er et av de viktigste begrepene i lager kontroll av selskapene.

Lagerlogistikk