Hva er sesongmessighet?

Når sesongmessighet diskuteres i en økonomisk studie, viser vi til det faktum at økonomiske variabler opplever sporadiske svingninger eller regelmessige endringer over tid. På denne måten blir disse variablene forutsigbare og lar dem studeres midlertidig.

Sesongmessighet lar oss kjenne til forskjellige aspekter av samtiden siden de har blitt forutsigbare av studiene som er utført på tidsserier. Dette indikerer at det ofte dannes visse atferdsmønstre som gjør det mulig for oss å kjenne utviklingen av visse økonomiske aspekter i en viss tidsperiode. Dette er for eksempel tilfelle etterspørsel etter varer eller tjenester, tilbud, forbruk, priser osv ...

De forskjellige periodene som etterfølges av variabilitet vil bli kalt "årstider", derav navnet på dette fenomenet.

Når det gjelder viktigheten av å måle sesongmessighet: produsentens prognoser kan forbedres ved å tilpasse arbeidsstyrken og kravet til materialer i henhold til sesongen de er i og tidspunktet i kalenderen; siden oppførselen som etterspørselen vil ha er kjent.

Tvert imot er det sesongens natur som er motsatt effekt. Det vil si forvrengning av resultatene på grunn av sesongmessighet, og oppnå en negativ effekt eller mindre enn forventet for tiden i henhold til tidsserien der den er funnet.

Det er derfor et selskap eller et offentlig organ ikke kan basere sine spådommer (spesielt på etterspørsel) utelukkende på sesongmessighet.