Hva er en aksjemarkedskile?

En aksjekile er en geometrisk formet fremstilling som brukes til å lage en análisis chartista. Kilen er formet som en trekant, og du kan se endringene som har skjedd i trenden til en eiendel.

Kiler representerer trendmønstre, i motsetning til handelstrekanter som representerer trendfortsatt tall.

Hvordan identifisere en aksjemarkedskile

Det er viktig for en analytiker å vite hvordan man identifiserer en aksjemarkedskile, men sannheten er at det ikke er noen nøyaktig metode å vite når vi står overfor en av dem eller ikke. Analytikerens erfaring vil hjelpe oss å vite når vi vil og når vi ikke vil.

Det vi imidlertid kan se er at disse kilene vanligvis genereres på slutten av lange trender, så du må ha en kontekst når du skal analysere den. Også kiler kan dannes i måneder, år eller til og med dager, avhengig av hvor komplisert eller hvor sakte det tar.

Tipos de cuña bursátil

Kartmønstrene lar oss kjenne trenden til sitat, som gir opphav til to typer aksjemarkedskiler: bullish eller bearish.

  • Bullish aksjemarkedskile. Det skjer vanligvis på slutten av trendene, noe som indikerer at opptrenden kommer til å slutte og at prisen vil falle. Det forventede bevegelsesmålet er vanligvis til bunnen av kilen.
  • Bearish aksjemarkedskile. På den annen side sees den bearish kilen i nedadgående trender, noe som indikerer at trenden kan være i ferd med å ta slutt, og det forventes en oppadgående prisbevegelse. Det forventede målet er vanligvis til bunnen av kilen.