Hva er salgsprognosen? Definisjon av salgsprognose

Definisjonen av salgsprognose er hvor mye inntekt et selskap forventer å tjene i fremtiden på salg. Det er også kjent som en salgsprognose. Disse to begrepene lar deg bestemme helsen til et selskap, i tillegg til å vite om salgstrendene er nede eller opp.

Salgsfremskrivninger vises vanligvis i enhets- eller dollarbetingelser. For å vite resultatet, jobber du på en viss periode. Salgsprognosen kan beregnes på månedlig, kvartalsvis eller årlig basis. Det er også ganske hyppig at disse sammenligningene gjøres ved hjelp av tall fra tidligere perioder, som gjenspeiler stigning eller fall sammenlignet med den perioden.

Begrepet salgsprognose kan også gjøres med tanke på lang sikt. Dette vil gjøre at produksjonsledere bedre kan planlegge og organisere avdelingene sine.

Derfor er salgsprognosen et dokument utarbeidet av selskapets kommersielle avdeling, og jeg har som mål å sette mål for en bestemt periode, som vanligvis er ett år. Den er laget på grunnlag av historiske resultater og trender identifisert av det kommersielle området. Konklusjonene i dette dokumentet vil tjene som grunnlag for å projisere resten av konseptene som vil lette oppnåelsen av inntekten. En tilstrekkelig salgsprognose vil være veldig viktig for å fokusere riktig vei for forretningsprosjekthar vi i tankene.

Fordeler med salgsprognoser

Salgsprognoser gir bedrifter en rekke fordeler. En av dem er at det vil gjøre det lettere å få tilgang til lån fra finansinstitusjoner. Projeksjoner gjør det også enkelt å markedsføre og andre avdelinger kan planlegge prosjekter og lage budsjetter. Selv en gunstig salgsprognose vil tjene til å tiltrekke seg nye investorer.

Derfor er det viktig å inkludere en salgsfremskrivning i gjennomføringsplan av selskapet der vi demonstrerer muligheten for at en bedrift kan være lønnsom i fremtiden.