Hva er regnskap?

Regnskap er en refleksjon av lojaliteten til et selskap. De er en del av et dokument eller en rapport som samler presise data om regnskap for et selskap. Innen definisjonen av regnskapet må vi også ta i betraktning at den fastsatte tidsperioden for å beregne dem utvikles årlig.

I tillegg, hvis vi vil vite hva årsregnskapet er for, må vi forstå at det endelige målet er å gi et reelt bilde av selskapets levedyktighet og funksjon. All denne informasjonen vil være av interesse for administratorer, aksjonærer eller eiere.

Hva er regnskapet til et selskap

Klassifiseringen av regnskapet til et selskap består av fire differensierte seksjoner. Når vi vet dette, forstår vi at resultatet av regnskapet vil hjelpe oss med å vurdere og diagnostisere selskapets tilstand, innvirkningen av markedet eller innflytelsen fra lovgivningen. Dermed er det 5 de vanligste regnskapene for selskapet, og det vil bli beregnet ut fra behovene i hver situasjon:


  1. Situasjonsbalanse: for å vurdere selskapets eiendeler
  2. La Resultatregnskap: å vite evolusjonslinjen mellom utgifter og inntekt
  3. La regnskapsminne: for å gjennomgå og fullføre regnskapet for de to foregående avsnittene
  4. HanKontantstrøm: å beregne endringer i kapitalen og dens bevegelser
  5. Utviklingen av nettoformue
  6. Kontroll av utgifter