Hva er et partnerselskap?

Den mest korrekte eller aksepterte definisjonen av tilknyttet selskap er en som definerer det som et selskap der et annet selskap (kalt morselskapet) eier en eierandel.

Imidlertid kan den faktiske definisjonen variere uendelig avhengig av land, gjeldende lovlighet eller til og med, som begrepet Selskapet brukt.

Et partnerselskap kan eies (delvis) av et annet selskap eller en gruppe selskaper. Som hovedregel konsoliderer vanligvis ikke morselskapet eller selskapene regnskapet til det tilknyttede selskapet (slik det vanligvis skjer i tilfelle et datterselskap).

Forskjell mellom datterselskap og tilknyttet selskap

Hovedforskjellen mellom et datterselskap og et tilknyttet selskap ligger i prosentandelen morselskapet eier. Hvis i et datterselskap, deltakelsen er majoritet, vil beløpet det eier i et tilknyttet selskap være minoritet.

Som hovedregel registrerer morselskapet verdien av det tilknyttede selskapet i sitt balansere som en ressurs.