Hva er grunnleggende regnskap?

Betydningen med grunnleggende regnskap er vitenskapen som handler om å studere og analysere økonomiske og finansielle transaksjoner til selskaper med det formål å spesifisere deres registrering i regnskapsbøkene i henhold til reglene etablert i forskriften.

I grunnleggende regnskap for et selskap vil de forskjellige operasjonene som utføres vises tydelig og presist, i kronologisk rekkefølge, og dermed kunne etablere en mer uttømmende kontroll over selskapets ressurser og forpliktelser. Det som er ment med det er å gi et reelt bilde av virksomhetens økonomiske situasjon.

Grunnleggende om regnskap

Det er en rekke aspekter knyttet til regnskap som vil være av stor verdi for å bedre forstå begrepet grunnleggende eller generell regnskap:


  • Situasjonsbalanse: samler inn den økonomiske situasjonen til et selskap i løpet av en viss tidsperiode. Denne balansen inkluderer også sammensetningen av eiendelene, passiv og nettoformue av selskapet.
  • Driftsregister: regnskapet til ethvert selskap må være registrert i Hovedbok og i Daglig bok, hvor økonomiske operasjoner er strukturert i debet og kreditter.
  • Regnskapssyklus: de forskjellige operasjonene som et selskap utfører i løpet av et regnskapsår, som vanligvis går fra 1. januar til 31. desember.
  • Balansesjekker summer og saldoer: dette dokumentet inkluderer summen av belastninger og kreditter på de forskjellige kontoene, i tillegg til den tilsvarende saldoen. Det bør gjøres månedlig eller kvartalsvis.
  • Resultatregnskap: samler inn både utgiftene og inntektene til selskapet for å registrere dem i årets økonomiske resultat.

Selv om begrepet grunnleggende regnskap hovedsakelig brukes i næringslivet, spiller det også en viktig rolle i det daglige livet i land, og derfor i den internasjonale økonomien. Mange politiske beslutninger vil avhenge av disse rapportene som representerer termometeret for den økonomiske situasjonen i et territorium.